Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

Verkiezingsprogramma EP2019

Op 8 december 2018 is het concept-verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen gepresenteerd aan de leden. Vanaf dat moment was het mogelijk om amendementen in te dienen. In totaal zijn er 271 amendementen ingediend op het conceptprogramma.

Op zondag 10 maart 2019 wordt het concept-verkiezingsprogramma behandeld op het Congres. Het verkiezingsprogramma wordt op dit Congres definitief vastgesteld.

Bekijk het verkiezingsprogramma online
Download het verkiezingsprogramma in PDF
Download het verkiezingsprogramma in PDF met regelnummers

Van deze 271 amendementen zijn er 18 amendementen afgekeurd door de Besluitvormingscommissie. 37 amendementen zijn door de Besluitvormingscommissie als tekstueel gecategoriseerd en als zodanig doorverwezen naar de Verkiezingsprogrammacommissie voor verwerking. 216 amendementen bleven daarmee over.

In de periode van 18 tot en met 26 februari zijn deze 216 amendementen op het concept-verkiezingsprogramma voor de Europese Verkiezingen 2019 voorgelegd aan leden van D66 in een digitale stemming. Het merendeel van de amendementen is op basis van deze digitale stemming aangenomen of verworpen. Deze worden als zodanig afgehandeld en komen op het Congres verder niet meer aan de orde.

Op het Congres worden er nog een aantal amendementen behandeld. Deze amendementen hadden niet meer dan 70% van de stemmen vóór of minder dan 30% vóór. Deze amendementen worden op het Congres alsnog plenair aan de orde gesteld.

Daarnaast zijn er een aantal amendementen waar minder dan 1% van de stemgerechtigde leden op heeft gestemd. Deze amendementen hebben de kiesdrempel niet gehaald. De Besluitvormingscommissie komt met een voorstel naar het Congres over deze amendementen.

Bekijk hier de uitslag van de e-voting

Meer informatie

Mocht u inhoudelijke vragen hebben over het verkiezingsprogramma en de totstandkoming ervan, neem dan contact op met de Programmacommissie via programmacommissie@d66.nl.

De gehele besluitvormingsprocedure, van indiening van amendementen tot het vaststellen van het definitieve verkiezingsprogramma, staat onder leiding van de Besluitvormingscommissie van D66. Voor meer informatie over de procedures rond het amenderen en stemmen kunt u contact opnemen met de Besluitvormingscommissie via besluitvormingscommissie@d66.nl of via 070-356 60 66.

Laatst gewijzigd op 10 april 2019