Feiten en cijfers van D66

Congres in Den Bosch – Foto: Jeroen Mooijman

D66 is sterk vertegenwoordigd in Nederland. In de Tweede Kamer hebben we 19 zetels en we leveren maar liefst zeven bewindspersonen in het kabinet. Op deze pagina lees je meer feiten en cijfers over D66.

D66 als sterke ledenpartij

D66 is niet alleen een politieke partij in tal van gemeenteraden, maar is ook een ledenpartij. De afgelopen jaren is D66 uitgegroeid tot een stabiele en stevige politieke vereniging. Met 25.000 leden zijn we in staat nieuwe ideeën te ontwikkelen voor de toekomst en kunnen we mooie campagnes voeren. De afgelopen periode zetten relatief veel vrouwen en jongeren de stap om lid te worden.

D66

D66 in de Tweede Kamer

Op 15 maart 2017 waren de Tweede Kamerverkiezingen. D66 boekte deze verkiezingen een forste winst: van twaalf naar negentien zetels in de Tweede Kamer. Toenmalig-partijleider Alexander Pechtold reageerde op de uitslag: “Ik ben waanzinnig trots op deze mooiste overwinning sinds 1994. D66 is nu ook in de Tweede Kamer de grootste progressieve partij. We bouwen door aan een partij met leden uit steeds bredere lagen van de samenleving.”

D66 in gemeenten

In 2018 kon 94% van de kiesgerechtigden op D66 stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 2014 was dat nog 90%. Bij deze verkiezingen haalde D66 met 590 zetels de op drie na beste verkiezingsuitslag ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. D66 levert 109 wethouders in 87 colleges door het hele land. In Amersfoort, Gouda en Leiden is D66 de grootste partij. 26 burgemeesters zijn van D66-huize.

D66 in Europa

In het Europees Parlement vertegenwoordigen twee D66’ers het D66-geluid. Zij maken onderdeel uit van de nieuwe Europese fractie Renew Europe. Samen met partijen als En Marche uit Frankrijk en Radikale Venstre uit Denemarken werkt D66 in deze fractie aan de toekomst van Europa.

D66 in de provincies

D66 is vertegenwoordigd in alle Provinciale Staten. In Flevoland, Groningen, Noord-Holland en Utrecht maakt D66 onderdeel uit van het dagelijks bestuur van de provincie. In Zeeland is de Commissaris van de Koning van D66-huize.

Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 haalde D66 zeven zetels. Aan de Waterschapsverkiezen deed D66 niet zelfstandig mee, maar ondersteunden wij de waterschapspartij Water Natuurlijk.

Jaarverslagen

D66 staat er goed voor. Door een degelijk financieel beleid op basis van meerjarige afspraken en een behoedzaam uitgavenpatroon eindigde de in de positieve cijfers. Zo zetten we ledenbijdragen, donaties en subsidies zorgvuldig in voor D66 als sterke politieke partij en vereniging.

D66

D66