Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

D66 Internationaal

D66 internationaal

Als zeer internationaal georiënteerde  partij werkt D66 ook buiten de Nederlandse grenzen aan een duurzame, democratische en open samenleving. Centraal hierbij staan de mensenrechten en vrije en eerlijke verkiezingen die een basisvoorwaarde vormen voor een democratische samenleving. Dit gebeurt onder andere door samenwerking met liberale zusterpartijen.

Zo ondersteunt D66 de stichting Internationaal Democratisch Initiatief (IDI). Deze stichting speelt een centrale rol bij het stimuleren van democratiseringsprocessen en het ondersteunen van het sociaal-liberale gedachtegoed in Midden- en Oost Europa, Turkije en Noord-Afrika.

Via het Nederlands Instituut voor Meerpartijendemocratie (NIMD) ondersteunt D66 de democratisering in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.

D66 is verder lid van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa (ALDE), het European Liberal Forum (ELF) en Liberal International (LI), de wereldwijde koepelorganisatie van liberale partijen.

ALDE-partijprogramma

Klik hier voor het partijprogramma van de ALDE.

Meer informatie over D66 in internationaal verband

Laatst gewijzigd op 16 augustus 2018