Werken waar je wil

D66 en GroenLinks komen met een voorstel om de werkplek flexibeler te maken. Met de wet ‘werken waar je wil’ kan je als werknemer zelf aangeven of je een of meerdere dagen thuis of juist op kantoor wil werken.

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ‘Tijdens de coronacrisis is gebleken dat thuiswerken voor heel veel mensen goed werkt. Niet altijd natuurlijk, want we missen het kantoor soms ook heel erg. Maar meer flexibiliteit en zeggenschap over de werkplek is goed. Straks werk je soms op kantoor en soms thuis. Wat je zelf wil’.

GroenLinks-Kamerlid Paul Smulders: ‘Voor veel mensen is werken in een kantooromgeving belangrijk, omdat zij daarin beter functioneren. Toch zien we ook dat thuiswerkdagen voor veel mensen een uitkomst zijn. Ze hoeven niet in de file of een overvolle trein, kunnen hun werk en privé leven beter combineren en voelen zich minder gejaagd. Deze tijd laat zien dat thuiswerken niet ten koste hoeft te gaan van productiviteit. Als het niet nodig is om naar kantoor te gaan, dan moet het mogelijk zijn om dat te regelen.’

Op dit moment kan een werknemer die (buiten een pandemie) thuis wil werken dat slechts aangeven bij de werkgever. Die kan dit nu nog makkelijk afwijzen. Door de voorgestelde wetswijziging van D66 en GroenLinks kunnen werkgevers dit verzoek alleen nog afwijzen als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn.

Wij passen de Wet flexibel werken aan, waardoor een werknemer een verzoek om aanpassing van de werkplek kan indienen bij de werkgever. Zo kan iemand die normaal vijf dagen op kantoor moet werken, verzoeken een of meerdere dagen thuis te werken.

Er wordt op dit moment veel thuisgewerkt. Dit heeft voor- en nadelen. Aan de ene kant is het voor werknemers prettig om minder reistijd te hebben, aan de andere kant worden ook sociale contacten met collega’s gemist. Wij verwachten dat er na de coronacrisis op zoek wordt gegaan naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en werken thuis. Wij werknemers het recht geven ook een keuze te hebben waar zij willen werken. Zo voorkomen we dat mensen onnodig gedwongen vijf dagen thuis of vijf dagen op kantoor moeten werken.

Met onze initiatiefwet kan de werknemer een verzoek indienen om de werkplek gedeeltelijk aan te passen. Omdat de werkgever het verzoek alleen mag afwijzen wanneer zwaarwegende bedrijfsbelangen in de weg staan, leidt ons voorstel er niet toe dat bijvoorbeeld kappers, artsen of buschauffeurs ineens thuis kunnen werken. Het is echt bedoeld voor bijvoorbeeld callcentermedewerkers, mensen die in de administratie werken en andere mensen met een kantoorbaan.

Het wetswijzigingsvoorstel staat op https://www.internetconsultatie.nl/werkplekkeuze. Mensen die dat willen, kunnen er de komende vier weken op reageren.