Oproep aan de VVD: wees eerlijk over klimaatplannen

Morgen, maandag 1 maart, publiceren de planbureau’s hun doorrekening van de verkiezingsprogramma’s. Zij maken inzichtelijk welke gevolgen de plannen van de verschillende politieke partijen hebben. Wat gebeurt er met de CO2-uitstoot, staatsschuld en werkgelegenheid als een partijprogramma wordt uitgevoerd?

28.02.2021

Dit proces van doorrekenen is onderdeel van de Nederlandse democratische traditie. Het dwingt partijen transparant te zijn over wat ze willen. Het voorkomt dat politici loze beloftes doen.

In tegenstelling tot eerdere verkiezingen weigert Mark Rutte nu plotseling zijn programma door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Op deze manier houdt de VVD verborgen wat de gevolgen zijn van haar plannen voor het klimaat. Dat is niet eerlijk naar de kiezer toe. Die wil weten: laat de VVD de klimaatdoelen stiekem los? En zo nee, hoe wordt dat betaald?

Vergroening is de grootste opgave voor onze economie, bedrijven en overheidsfinanciën. Dat stelt ook De Nederlandse Bank vast, toch geen baken van progressiviteit maar wel van prudentie.

Daarom doen wij een oproep aan Rutte: reken alsnog je programma door. Verkiezingen gaan over keuzes. Nederlanders hebben het recht die keuze te kennen.

Sigrid Kaag (Lijstrekker D66)
Jesse Klaver (Lijstrekker GroenLinks)

Marcel Belt (Duurzaam ondernemer en oprichter Marcel’s Green Soap)
Arnoud Boot (Prof Dr. Corporate Finance and Financial Markets UvA)
Eva Gladek (Duurzaam ondernemer en oprichter Metabolic)
Maurits Groen (Duurzaam ondernemer bij BlueMatch)
Rick van der Ploeg (Prof. Dr. Environmental Economics UvA)
Jan Rotmans (Prof. Dr. Sustainable Transitions, RU)
Mark Sanders (Prof. Dr. International Economics UM)
Dirk Schoenmaker (Prof. Dr. Banking and Finance EUR)
Werner Schouten (voorzitter Jonge Klimaatbeweging)
Rens van Tilburg (directeur Sustainable Finance Lab)
Herman Wijffels (Prof. Dr., voormalig SER Voorzitter en oud formateur)
Ruud Zanders (Duurzaam ondernemer en mede-oprichter Kipster en Caring Farmer)