Voorkom nieuwe pandemie door zoönose

D66 presenteert vandaag een actieplan om het risico op zoönosen te verkleinen. Zoönosen zijn dierziekten die worden overgedragen op mensen en kosten wereldwijd jaarlijks 2,2 miljoen mensen het leven. De uitvoering van het plan is bittere noodzaak, aldus Kamerlid Tjeerd de Groot, want nieuwe pandemieën dreigen als we geen actie ondernemen.

De Groot: “Bijna een vijfde van de coronadoden in Nederland is te relateren aan luchtvervuiling. Het is bekend dat in de omgeving van bepaalde intensieve veehouderijen mensen een verminderde longfunctie hebben. Corona heeft dan ook harder en dodelijker toegeslagen in gebieden met intensieve veehouderijen zoals de Peel en de Kempen. De vogelgriep, de varkenspest en de Q-koorts zijn net als corona allemaal een zoönose. Met 100 miljoen kippen, 12 miljoen varkens, 4 miljoen koeien en 600 duizend geiten in Nederland zijn we veel te kwetsbaar.”

“De manier waarop we in Nederland dieren houden is niet langer houdbaar. Bij veel boeren staat het water tot aan de lippen.”

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66

Nederland is een postzegel waar veel te veel kippen, varkens en geiten worden gehouden. Volgens D66 is het einde van de intensieve veehouderij niet alleen goed voor de natuur en voor de gezondheid van omwonenden, maar ook tegen de verspreiding van zoönosen. Hoe minder intensief dieren worden gehouden, hoe minder zij elkaar en ons kunnen besmetten.

De Groot: “De manier waarop we in Nederland dieren houden is niet langer houdbaar. Bij veel boeren staat het water tot aan de lippen. Daarom heeft D66 een alternatief gepresenteerd – kringlooplandbouw. Voor de huidige intensieve veehouderij moet een sociaal afbouwplan komen.”

Om het risico op zoönosen te verkleinen wil D66 ook dat de handel in wilde dieren stopt. Een van de voorstellen die we daarvoor doen is de uitbreiding van de positieflijst. De minister van Landbouw werkt nu al aan een positieflijst voor zoogdieren die we in Nederland mogen houden. Maar reptielen, amfibieën en vogels zijn hiervan uitgesloten, terwijl ook deze diersoorten een risico vormen voor de verspreiding van besmettelijke virussen. D66 wil dat deze dieren alsnog worden meegenomen.

01.12.2020

Vogels, reptielen en amfibieën kunnen besmettelijke ziektes bij zich dragen. Maar toch houden mensen deze dieren nog in huis en worden deze verhandeld. Dankzij een voorstel van Tjeerd de Groot komt er naast een lijst met zoogdieren die je in Nederland mag houden, ook een lijst voor vogels, reptielen en amfibieën. Zo voorkomen we dat dieren ziektes overdragen naar mensen.