VN-resolutie om Russische voedselblokkades te breken

D66 en de VVD willen de druk op Rusland verhogen om de voedselblokkade op te heffen en Oekraïens graan vrij te geven. Zij stellen voor dat Nederland in de Verenigde Naties (VN) een resolutie indient die zorgt dat Rusland voedseltransporten via de Zwarte Zee niet langer kan blokkeren. De Russische president Poetin creëert doelbewust een wereldwijde voedselcrisis door voedselexport vanuit Oekraïne onmogelijk te maken.

Sjoerd Sjoerdsma (D66): “Het is onacceptabel dat Rusland honger als wapen gebruikt en daarmee grove oorlogsmisdaden begaat. Met name landen in Afrika en het Midden-Oosten worden hier hard door getroffen. Het is belangrijk dat we gezamenlijk een vuist maken en regelen dat Rusland de overzeese voedseltransporten niet langer kan blokkeren.”

Ruben Brekelmans (VVD): “De wereldwijde druk op Rusland moet worden opgevoerd. Door de graanexport uit Oekraïne te blokkeren zet Poetin honger in als chantagemiddel. Via de Algemene Vergadering van de VN kunnen landen deze misdadige blokkade veroordelen en zich uitspreken voor een veilige zeecorridor. Nederland moet voor zo’n resolutie het initiatief nemen. Dit moet een brede aansporing worden voor Poetin om deze wurggreep te stoppen.”

Graanproducent

Oekraïne is een onmisbare producent van graan en zonnebloempitten. Rusland bezet momenteel de meest productieve landbouwgebieden van Oekraïne. Export van de oogst is onmogelijk door blokkades van de Zwarte Zee. Naar schatting kan ongeveer 25 miljoen ton graan nu niet geëxporteerd worden. De VN schat dat voor ruim 160 miljoen mensen in meer dan veertig landen een acute voedselcrisis dreigt. Dit is een aanstaande noodsituatie die om acute actie vraagt. De Russen geven openlijk toe voedsel vast te houden. Ze gebruiken hun blokkades als onderhandelingsmiddel tegen het Westerse sanctiebeleid.

Resolutie

De twee partijen vragen het kabinet de zogenoemde ’Emergency Special Session’ van de Verenigde Naties inzake Oekraïne nogmaals bijeen te roepen om een resolutie in te dienen. Nederland zou het voortouw moeten nemen. Door het aannemen van de resolutie kan het handelen van Rusland in de Zwarte zee veroordeeld worden. Daarnaast legt een VN-resolutie de basis voor humanitaire voedseltransporten vanuit de Zwarte Zee. Zo kunnen essentiële ladingen voedsel naar landen getransporteerd worden waar nijpende voedselcrises dreigen.