Verbouw lege panden naar woningen voor studenten en starters

Studenten wonen vaak in een bezemkast. Er is namelijk een tekort aan woningen voor studenten en starters. Tegelijkertijd staan veel winkel- en kantoorpanden leeg. En door de coronacrisis worden het er steeds meer. D66 wil gebruik maken van deze lege ruimte. We transformeren leegstaande panden naar nieuwe woningen.

We komen 22.000 studentenkamers tekort. Dat leidt tot bizarre situaties. Zoals in Groningen, waar studenten wekenlang in een tentenkamp moesten bivakkeren. In studentensteden moeten daarom zo snel mogelijk meer studentenkamers beschikbaar komen.

Een leeg bureau, geen fietsen in de stalling en er brandt geen licht: lege kantoorpanden en winkels komen we steeds meer tegen. Circa 3,3 miljoen vierkante meter aan winkels en kantoorpanden staat leeg. Dat zijn 220 voetbalvelden! En door de coronacrisis neemt leegstand alleen maar toe.

D66 wil daarom dat panden vaker een dubbele bestemming krijgen. Zo kunnen winkels en kantoren veel sneller in woningen veranderen. Dat zorgt niet alleen voor meer woningen, maar gaat ook de leegstand tegen. Wij willen dat er transformatiebrigades komen die gemeenten, provincies, het Rijk, studentenhuisvesters en ondernemers bijeenbrengen om de verbouwing van leegstaande kantoren en winkels naar studentenhuizen in gang zetten. De brigade kan ook overheden ondersteunen, zodat het vergunnen en ander procedures sneller gaan.

Amsterdam en Amstelveen hebben al tijden een plan klaarliggen om kantorenpark Uilenstede om te bouwen tot 2500 nieuwe studentenwoningen, onder de rook van Schiphol. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur ligt dwars. Als het aan D66 ligt doen we dat dus anders. We pakken leegstand én het woningtekort tegelijkertijd aan.