Van flutrapporten krijg je geen energie

Kernenergie wordt ten onrechte gezien als een alternatief voor zonne- en windenergie. Dat schrijft D66-Kamerlid Matthijs Sienot op 3 november 2020 in zijn opiniestuk in Trouw.

03.11.2020

Twijfelachtige rapporten van lobbyisten zaaien al decennialang twijfel over de menselijke invloed op klimaatverandering. En decennialang werd daardoor klimaatactie uitgesteld. In de tussentijd is het klimaatprobleem alleen maar groter geworden. D66 wil voorkomen dat dit nu weer gebeurt na het flutrapport van minister Wiebes over kernenergie. Want de klimaatcrisis vraagt nu om actie.

Een paar jaar geleden was er nog discussie of klimaatverandering nou wel of niet door de mens werd veroorzaakt. Nu zijn we het er met elkaar over eens en volgen we, een paar collega’s in de Tweede Kamer daargelaten, de wetenschap.
 
Opvallend is dat er nu weer een nieuwe discussie is ontstaan: wel of geen kernenergie. En ook nu lijkt het er soms op dat deze discussie wordt gebruikt om te voorkomen dat we de broodnodige stappen zetten om klimaatverandering tegen te gaan.
 
Om maar alvast duidelijk te zijn: ook D66 staat open voor kernenergie. Mits het betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam is. En ondertussen moeten we doorgaan met het leggen van zonnepanelen en bouwen van windmolens. Want dat is sowieso de basis van een goed, schoon en betaalbaar energiesysteem. Kernenergie kan daarop een aanvulling zijn en concurreert hiervoor met andere oplossingen, zoals gas met ondergrondse CO2-opslag, aardwarmte of groene waterstof.
 
Wij willen de  discussie over kernenergie voeren op basis van betrouwbaar, wetenschappelijk onderzoek. En niet op basis van een rammelend rapport zoals het ENCO-onderzoek dat minister Wiebes onlangs naar de Kamer stuurde. Dat rapport werd direct door experts met de grond gelijk gemaakt. Er werden lukraak aannames gedaan, op basis waarvan zou blijken dat kernenergie een goede oplossing is voor Nederland. Eerdere rapporten beweerden nog het tegenovergestelde. Niet zo gek, want het ENCO-rapport is opgesteld door lobbyisten van de nucleaire industrie. En in tegenstelling tot andere rapporten over kernenergie hoefde dit rapport niet beoordeeld te worden door onafhankelijke deskundigen. Alsof je de vraag “Wat is een gezonde maaltijd?” alléén aan slagers stelt. “Nou meneer je kan van alles eten, maar een stukje vlees hoort daar sowieso bij!”
 
We zien dat lokale politici dit onderzoek aangrijpen om regionale besluiten over zonnepanelen en windmolens voor zich uit te schuiven. Het flutrapport werkt hierbij een schijntegenstelling in de hand, want kernenergie concurreert eigenlijk niet met zonne- en windenergie. Die hebben we sowieso hard nodig om onze klimaatdoelen voor 2030 betaalbaar te halen. Bovendien duurt de ontwikkeling van een nieuwe centrale minstens 15 jaar. En die tijd hebben we niet. We moeten vandaag maatregelen nemen, niet overmorgen, zoals ook de Raad van State deze week stelde.
 
We praten over miljardeninvesteringen voor de komende decennia als het gaat over hoe wij willen zorgen voor onze energievoorziening. Rapporten vanuit de overheid die ons hierbij moeten helpen, horen boven elke twijfel verheven te zijn. Dat is het ENCO-rapport bepaald niet.
 
De timing, kwaliteit en onafhankelijkheid van het ENCO-rapport roepen zoveel vragen op, dat D66 alle stukken boven tafel wil.
 
Van flutrapporten krijg je geen schone en goedkope energie. Van de zon en wind wel. Door de spectaculaire kostendalingen van zonne- en windenergie vormen deze bronnen de beste basis voor het schone energiesysteem van de toekomst. D66 wil daarom dat plannen voor de ontwikkeling van zonne- en windenergie niet worden uitgesteld. We moeten juist doorpakken!
 
Bovendien willen we dat het kabinet groene waterstof voortvarend ontwikkelt. Uit praktisch elk wetenschappelijk advies blijkt dit een sleuteltechniek te zijn voor de schone energie van morgen. Ons land heeft een ideale uitgangspositie om een dominante rol te vervullen in deze nieuwe wereldmarkt: dankzij onze haven, de bestaande gasinfrastructuur,  goedkope windenergie op de Noordzee en via honderden maakbedrijven die de techniek verder kunnen helpen ontwikkelen. 
 
Voor een fractie van het geld waarmee we nu de Coronacrisis bestrijden, kunnen we de klimaatcrisis aanpakken. Laten we daar snel mee aan de slag gaan. Geen twijfel zaaien met rammelende rapporten, maar aanpakken. 

Bekijk deze aflevering van D-bunked over kernenergie.

Beeld: D66-Kamerlid Matthijs Sienot D-bunked de fabels over kernenergie.