Toekomstbestendig internationaal onderwijs

Internationaal onderwijs is van grote waarde voor Nederland. Voor het bedrijfsleven, maar ook voor het onderwijs, de wetenschap en studenten. Maar we zien dat het soms knelt en de onderwijskwaliteit onder druk komt te staan. Daarom neemt minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een aantal maatregelen. Zo pakken we de knelpunten aan en behouden we het goede van internationaal onderwijs.

Instellingen krijgen meer mogelijkheden om een maximaal aantal internationale studenten te bepalen. Ook komt er een adviesorgaan dat gaat adviseren over knelpunten én kansen van internationaal onderwijs. Wanneer instellingen opleidingen in het Engels aan willen bieden, moeten zij goed motiveren waarom dat een toegevoegde waarde is.

“Om het goede van internationaal onderwijs te kunnen behouden moeten we deze knelpunten oplossen. Daarom is het goed dat minister Dijkgraaf nu met deze maatregelen komt.”

Jeanet van der Laan

D66-Kamerlid Jeanet van der Laan: ‘Internationaal onderwijs is onmisbaar voor Nederland. Denk aan alle bedrijven die staan te springen om mensen en de internationale positie van Nederland als land van kennis en innovatie. Maar soms knelt het. Op sommige plekken lukt het buitenlandse studenten niet om woonruimte te vinden of zijn de aantallen zo hoog dat opleidingen moeten inleveren op de kwaliteit van onderwijs. Om het goede van internationaal onderwijs te kunnen behouden moeten we deze knelpunten oplossen. Daarom is het goed dat minister Dijkgraaf nu met deze maatregelen komt.’