Stikstof: Bescherm de natuur & bouw huizen

Vandaag maakte het kabinet het  eerste pakket aan maatregelen voor de korte termijn bekend om de stikstofcrisis het hoofd te bieden. Het doel hiervan is duidelijk: we moeten onze natuur beschermen en huizen bouwen. De maatregelen van dit kabinet lees je hier.

Een overdaad aan stikstof schaadt onze gezondheid, de natuur en het water. Het is noodzakelijk dat we onze natuur beschermen. Daarom doet dit kabinet de grootste investering in natuur in jaren: 250 miljoen euro. Met dat geld kunnen we de natuur versterken en beschermen.
Daarnaast moet er meer natuur bijkomen in Nederland. Door onze natuurgebieden aan elkaar te koppelen worden ze robuuster. Natuurgebieden worden zo groter en sterker. Op die manier kunnen we onze plant- en diersoorten beter beschermen.

Veel bouwprojecten liggen nu stil. We moeten voorkomen dat  bouwbedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen door de stikstofcrisis. Heel veel mensen zoeken een betaalbare huur- of koopwoning. De nood op de woningmarkt is nu het hoogst. Daarom neemt het kabinet maatregelen om ervoor te zorgen dat we weer kunnen bouwen. Denk aan: financiële hulp voor boeren om de omslag naar duurzame landbouw te maken, het inkrimpen van de veestapel en een verlaging van de maximumsnelheid overdag. In totaal bieden deze maatregelen volgend jaar al de ruimte om maar liefst 75.000 extra woningen te bouwen.

Het kabinet begint met de omslag naar duurzame landbouw, ook wel kringlooplandbouw. De veehouderij is op dit moment de grootste stikstofuitstoter in ons land, 70% van de Nederlandse stikstofuitstoot komt uit deze sector. Daarom worden varkenshouders die willen stoppen op een eerlijke manier uitgekocht. Boeren die willen blijven boeren, worden  financieel geholpen met de overstap naar duurzame landbouw. Zo kunnen boeren met minder vee, meer verdienen.

Daarnaast staan sommige wetten en regels deze overstap nu nog in de weg. Die wetten en regels past het kabinet aan, zodat boeren makkelijk kunnen overstappen naar kringlooplandbouw: de landbouw die de aarde veel minder belast en beter is voor het dierenwelzijn.

Daarnaast krijgen dieren ander veevoer. In veevoer zit namelijk stikstof (in de vorm van een eiwit) dat dieren gebruiken voor de productie van vlees, melk en eieren. Als het voer meer van dit eiwit bevat dan een dier nodig heeft, belandt de niet benutte stikstof in de mest of urine. Daarmee wordt er onnodig extra stikstof uitgestoten in onze natuur. Door dieren voer te geven met minder eiwit, wordt de stikstofuitstoot in de stal lager.

De maximumsnelheid wordt overdag (tussen 06.00 uur tot 19.00 uur) verlaagd naar 100 kilometer per uur. Dat is een noodzakelijke maatregel om de stikstofuitstoot te verlagen, waardoor we onze natuur beschermen en weer huizen kunnen bouwen. Voor wegen waar nu een maximumsnelheid van 120 of 130 kilometer per uur geldt, blijft deze gelden in de avond en de nacht.

Sommige partijen zullen zeggen dat het kabinet onvoldoende doet. En dat klopt voor nu. Dit is nog maar een eerste stap. Voor ons staat voorop dat we de natuur beschermen en versterken en woningen kunnen bouwen. Deze bovenstaande maatregelen zijn er voor de korte termijn. Nu gaan we aan de slag met de lange termijn. De oplossing voor de lange termijn: flink inkrimpen van de veestapel. Dat is de grootste uitstoter van stikstof.

Begin december komt het kabinet met een breder pakket aan maatregelen. We houden je natuurlijk op de hoogte. En als je vragen hebt, schroom niet om ze te stellen. Je kunt ons altijd een app sturen met jouw vraag.