Dwing verhuurders om woondiscriminatie aan te pakken

Te vaak nog krijgen woningzoekenden te maken met discriminatie door verhuurmakelaars, die bijvoorbeeld zeggen ‘alleen huurders met een Nederlandse naam’ te willen. D66 dient samen met DENK een wetswijziging in die het voor gemeenten makkelijker maakt om discriminerende verhuurders aan te pakken of zelfs te weren. Het voorstel kan op een Kamermeerderheid rekenen.

Afgewezen om achternaam

Iedereen verdient een gelijke kans op het huren van een woning. In Nederland is dit helaas nog niet het geval. Uit de laatste monitor van discriminatie bij woningverhuur blijkt bijvoorbeeld dat vier op de vijf benaderde verhuurmakelaars bereid was mee te werken aan het verzoek om kandidaten uit te sluiten op basis van hun afkomst.

Faissal Boulakjar: “Het is funest dat je in deze tijden op de woningmarkt, waarin veel jonge mensen al op achterstand staan, ook nog eens moet opboksen tegen discriminerende verhuurders. Dat je geen reactie krijgt als je met je eigen achternaam reageert, maar dat jouw vriend met een oer-Hollandse naam daarna wél wordt uitgenodigd. Of dat je plotseling wordt vertelt dat de bezichtiging toch vol zit, als blijkt dat je geen heterostel maar een homostel bent. Aan deze praktijken moeten we een einde maken. Door dit wetsvoorstel moeten gemeenten straks vergunningen weigeren en intrekken bij dit soort praktijken.”

Intrekken verhuurdersvergunning

De wetswijziging geeft gemeenten de middelen om discriminatie op te sporen en tegen te gaan. Verhuurders en makelaars worden verplicht een antidiscriminatieprotocol op te stellen en daarin vast te leggen hoe zij discriminatie voorkomen. Dit plan moet door iedereen geraadpleegd kunnen worden, bijvoorbeeld via de website. Gemeenten moeten steekproefsgewijs kijken of verhuurders over zo’n protocol beschikken en hier ook naar handelen. Als dat niet het geval is, kan de gemeente hun verhuurdersvergunning intrekken.

Discriminatie ontoelaatbaar

Discriminatie lijkt soms steeds normaler te worden in onze samenleving, ook door partijen in de Tweede Kamer. D66 wil hier streng tegen optreden, want discriminatie is niet normaal. Of het nu gaat om het zoeken van een stage, werk, of een woning: discriminatie is ontoelaatbaar.