Geef studenten en starters weer zicht op betaalbare woning

In Nederland is een groot woningtekort. Duizenden mensen, waaronder veel starters en studenten, kunnen geen betaalbare woning vinden. Daarom presenteert D66 een actieplan om de bouw van starters- en studentenwoningen flink te versnellen. Faissal Boulakjar: “We hebben nu een woningtekort, dus we moeten ook nú aan de slag.”

Levens staan stil

Het woningtekort is één van de grootste problemen in Nederland. Vooral jonge mensen worden hard getroffen door het gebrek aan woningen. Studenten struinen hospiteeravond na hospiteeravond af om tevergeefs een kamer te vinden, waardoor zij niet kunnen starten met een fijn studentenleven. Of spenderen uren in de trein, wat ten koste gaat van studie of werk. Als de minister niet in actie komt, loopt het tekort aan studentenwoningen op tot 60.000 in 2023. Ook veel starters hebben het lastig op de huidige woningmarkt. Het gevolg is dat steeds meer starters tot na hun 30e thuis moeten blijven wonen. Een nieuwe stap in hun leven en ontwikkeling stellen zij noodgedwongen uit. Zoals het beginnen van een gezin of het aannemen van een baan in de stad waar zij graag willen werken.

Faissal Boulakjar: “Te veel jonge mensen, starters en studenten, kunnen nu geen woning vinden. Wachtlijsten voor studentenwoningen zijn vaak langer dan de totale duur van hun studies. Starters stellen dromen en ambities uit, omdat zij geen geschikte woning kunnen vinden. De minister moet alles op alles zetten om de voorstellen uit ons actieplan over te nemen en snel meer woningen voor jonge mensen te realiseren. Zodat het zicht op een betaalbare woning voor jonge woningzoekenden weer een vanzelfsprekendheid wordt.”

Weer écht betaalbaar bouwen

Om het woningtekort op te lossen, heeft D66 in het regeerakkoord afgesproken om tot 2030 900.000 woningen te bouwen. D66 wil dat in deze bouwplannen meer aandacht komt voor studenten en starters. Daarom willen wij dat woonminister de Jonge (CDA) harde en afdwingbare afspraken maakt om meer studentenwoningen te bouwen. Daarnaast staat op dit moment maar liefst 1.000 voetbalvelden aan kantoorruimte leeg. Wij willen dat deze leegstand via een ‘ombouwplicht’ wordt omgebouwd naar geschikte woningen voor jonge mensen. Ook willen wij dat het voor net-afgestudeerden en starters makkelijker wordt om een woning te delen. Verder pleit D66 ervoor dat er weer écht betaalbare woningen worden gebouwd. Jonge mensen hebben niks aan woningen met 4 slaapkamers en een luxe zolder. Daarom willen wij dat er meer koopwoningen worden gebouwd tussen de €200.000-260.000. Dit kan door compacter te bouwen en door rekening te houden met de daadwerkelijke woonbehoefte van starters.

Met de 8 voorstellen die D66 vandaag presenteert kan de bouw van starters- en studentenwoningen in een volgende versnelling komen. Wij roepen minister de Jonge op om met deze voorstellen aan de slag te gaan.

Maak harde en afdwingbare afspraken over studentenwoningen
Rigoureuze aanpak leegstand: ‘in gebruik-neem-plicht’ leegstaande kantoren
Maak Nederland kampioen duurzame kant-en-klare-woningen
Bouw écht betaalbare starters-koopwoningen
Zorg dat starters en pas-afgestudeerden makkelijker woningen kunnen delen
Bouw een woonlaag op én aan bestaande gebouwen
Voer ‘hamsterhuren’ in
Zorg dat zelfbouwcommunities door kunnen blijven bouwen