Spreid de eindexamens

Kamerlid Paul van Meenen wil dat de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs alle voorbereidingen treft om de eindexamens verspreid over mei, juni en zo nodig juli af te kunnen nemen.

Van Meenen: “Het eindexamen is omgeven met rituelen, feestjes en kolderdagen. Het is ook bijzonder om in een gymzaal te zitten en te zwoegen op je examen. Dat is mooi en dat hoort bij het afsluiten van je laatste jaar. Voor leerlingen, leraren en ouders is het een bijzondere tijd. Laten we alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat zulke tradities dit jaar door kunnen gaan. Maar helaas weten we niet hoe lang corona nog duurt. Laten we in deze toch al onzekere tijden extra chaos voorkomen. Leerlingen moeten zoveel mogelijk door kunnen gaan met werken aan hun toekomst. En dat betekent ook dat ze door kunnen stromen naar hun vervolgopleiding. Daarom wil ik dat we beginnen met het treffen van alle voorbereidingen om eindexamens verspreid af te kunnen nemen.”

“Het eindexamen is omgeven met rituelen, feestjes en kolderdagen. Dat is mooi en dat hoort bij het afsluiten van je laatste jaar.”

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66

Bij het examen zitten leerlingen meestal urenlang met veel meer dan 30 personen in een ruimte. En minstens zo belangrijk: spreiding geeft meer tijd voor een goede voorbereiding per examen. Wanneer eindexamens gespreid worden afgenomen, dan kan iedereen eindexamen doen. Meenen: “In het onderwijs wordt al keihard gewerkt. Leraren en alle anderen op school zetten ook tijdens de coronacrisis alles op alles om hun leerlingen het beste onderwijs te geven. Dat is lang niet makkelijk. Als we nu voorbereidingen treffen, dan geeft dat straks meer rust aan leraren en leerlingen. Dat is ook beter dan dat we straks met stoom en kokend water noodmaatregelen zouden moeten treffen.”

In aanvulling op het spreiden van de eindexamens zou ook de weging moeten worden aangepast. Daarbij wegen de centrale examens minder zwaar mee bij de eindwaardering, en de schoolexamens wegen meer. Van Meenen: “Leraren en alle ondersteunende medewerkers leveren topprestaties. Daar heb ik veel waardering voor. Door corona is school compleet anders dan anders. En dat brengt meer stress met zich mee. En dat geldt zeker ook voor de eindexamens die leerlingen vaak toch al spannend vinden. De voorbereidingen op de centrale examens zijn nu ook gewoon moeilijker. Daarom is het goed om de schoolexamens zwaarder mee te laten tellen en de centrale examens minder.” Van Meenen denkt daarbij aan een weging met een verhouding van 70/30 tussen het schoolexamen en het centrale examen.