Schrap wettelijk verplichte bedenktermijn abortus

D66 heeft een wetswijziging gepubliceerd die de verplichte minimale bedenktermijn (officieel: beraadtermijn) voor een abortus afschaft. Nu mag een zwangerschap pas worden afgebroken vijf dagen nadat de zwangere vrouw haar voornemen tot abortus met de arts heeft besproken.

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra over het wetsvoorstel van D66 om de verplichte bedenktijd bij abortus af te schaffen.

WARNING – Copyright missing. Please fill in the copyright fields for this image before using it.

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra: ‘De wettelijk verplichte bedenktermijn van vijf dagen is onnodig en betuttelend. Vrouwen die ongewenst zwanger zijn kunnen heel goed zelf bepalen hoe lang ze erover moeten nadenken of ze een abortus willen. Een abortus is een keuze die vrouwen niet lichtzinnig maken.

Waarom zou de wet dan voor hen bepalen hoe lang ze daarover moeten nadenken? Bovendien zijn artsen heel goed in staat om het gesprek hierover met vrouwen aan te gaan en eventueel een bedenktermijn met ze af te spreken. De verplichte bedenktermijn gaat in tegen de keuzevrijheid en zelfbeschikking van vrouwen, en gaat voorbij de professionaliteit van de arts.

We doen daarom met een wetswijziging een voorstel om de verplichte bedenktermijn te schrappen.’

Een abortus is een keuze die vrouwen niet lichtzinnig maken. Waarom zou de wet dan voor hen bepalen hoe lang ze daarover moeten nadenken?

Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66

Vrouwenrechten

De huidige Wet afbreking zwangerschap, zoals de abortuswet officieel heet, geldt sinds 1984. Het recht op abortus, en daarmee op zelfbeschikking, staat wereldwijd steeds meer onder druk. Zo werd onlangs een Polen een wet aangenomen om abortus bijna altijd illegaal te maken. Maar ook in de Verenigde Staten heeft het anti-vrouwenrechtengeluid al jarenlang de wind in de rug, zoals de steeds strengere abortuswetten in diverse Staten.

Dijkstra: ‘Helaas zijn er ook in Nederland steeds steeds fellere anti-abortusgeluiden te horen. Met propaganda zoals ‘de Week van het Leven’ proberen sommige partijen in Nederland de klok terug te draaien naar tijden dat abortus nog verboden en onveiliger was.

D66 wil juist dat vrouwen meer zelfbeschikking krijgen. Dat abortus veilig en legaal blijft. Dat ze echt zelf mogen kiezen. Vandaar dat wij deze wetswijziging initiëren zodra het kan.’

Indiening

Op dit moment zit D66 in een coalitie met het CDA en de ChristenUnie. Tijdens de formatie is afgesproken om aan de abortuswet niets te veranderen. Dijkstra: ‘Op dit moment kunnen we de wetswijziging dus nog niet indienen. En omdat we ons aan de afspraken houden kunnen we ook niet voor andere voorstellen stemmen met een gelijke strekking. Maar deze regeringstermijn loopt ook een keer af. Zodra het kan, dienen wij de wetswijziging in.’

Voor die tijd staat hij op onze website, zodat iedereen die dat wil erop kan reageren via [email protected]. In 2020, en ook in de jaren hierna, moeten we blijven opkomen voor vrouwenrechten, keuzevrijheid en zelfbeschikking.’ Reageren kan tot en met 13 december 2020.

Laat ons weten wat je van de wet vindt

  1. Via deze internet-consultatie horen we graag wat jij van ons wetsvoorstel vindt.
  2. Stuur ons voor 13 december een e-mail met jouw opmerkingen over de wet.