Schaf geborgde zetels waterschappen af

D66 wil samen met GroenLinks de geborgde zetels afschaffen. De geborgde zetels binnen de waterschappen in de ban doen is een juiste stap naar het democratischer maken van de waterschapsverkiezingen. Met die drijfveer -democratisering- hebben zij een wetsvoorstel geschreven. De Kamer debatteerde er afgelopen woensdag over en voor het zomerreces wordt erover gestemd.

31.05.2022

De Tweede Kamer zet een belangrijke stap in het terugdringen van de ondemocratische, geborgde zetels bij de waterschappen. De geborgde zetels worden helaas niet afgeschaft, maar teruggebracht tot maximaal zes per waterschap.

De landbouw en de natuur krijgen er vanaf nu ieder twee. Zij krijgen geen plek in het dagelijks bestuur van de waterschappen.

Eerder was het vaak zo dat de geborgde zetels van vooral de landbouw uit een groter aantal bestond. Deze wijziging is het gevolg van een politiek compromis. De wijziging zorgt voor meer balans binnen de waterschappen en is daarom een stap in de goede richting.

Uiteraard is het uiteindelijke doel voor D66 volledige democratisering van de waterschappen. Belangrijke beslissingen vragen om een democratisch gekozen bestuur. De ouderwetse geborgde zetels horen daar niet bij.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “We merken allemaal dat de weersextremen toenemen, zomers worden droger en winters worden natter. Dat betekent dat de taken van de waterschappen verbreden Zetels reserveren voor specifieke belangen past daar niet bij. De waterschappen moeten voor ons allemaal werken. Deze wetswijziging maakt de waterschappen écht democratisch.”

“We moeten niet de zetels borgen, maar de democratie.”

Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66

Borg de democratie, niet de zetels

Bij het wijzigen van de Waterschapswet worden geborgde zetels in de waterschappen afgeschaft. De wetswijziging is bedoeld om het waterschap volledig te democratiseren, zodat ook deze bestuurslaag uitgaat van het ‘een persoon, een stem’ beginsel, zonder dat belangengroepen op ondemocratische wijze oververtegenwoordigd zijn.

Toenemende klimaatverandering vraagt om bredere vertegenwoordiging

Van tevoren die zetels reserveren voor belangenvertegenwoordigers is dus niet eerlijk. Zij zouden verkozen moeten worden via de gangbare democratische weg, net als ieder ander. Al helemaal in deze tijd, met toenemende klimaatverandering, waar de druk op de waterschappen aanzienlijk is toegenomen. Belangrijke beslissingen vragen om een democratisch gekozen bestuur. Een ouderwets systeem als dit helpt daar niet bij.

Kamerlid Tjeerd de Groot: “We moeten niet de zetels borgen, maar de democratie. Zetels automatisch vergeven aan belangengroepen past niet bij deze tijd. Klimaatverandering raakt ons allemaal.”