Samen 3,0% van ons nationale inkomen investeren in onderzoek & innovatie

Voor de komende jaren heeft Nederland grote ambities. We willen na de coronacrisis niet alleen repareren wat kapot is gegaan. We willen vooruit. Nederland mooier, schoner en eerlijker maken. We willen de klimaatdoelen van Parijs halen. En investeren in de banen en economie van de toekomst. De coronacrisis en de razendsnelle ontwikkeling van de vaccins laat ook zien hoe belangrijk de wetenschap is.

26.02.2021

Daarom willen D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA in 2030 jaarlijks 3% van het nationale inkomen investeren in innovatie en onderzoek. Daarmee sluiten zij aan bij de oproep van de kenniscoalitie. De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld en bestaat uit de universiteiten (VSNU), hogescholen (VH), Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, VNO-NCW, MKB-Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie).

Hiermee slaan politieke partijen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen de handen ineen om toe te werken naar duurzame financiering van wetenschap, kennis en innovatie. De Nederlandse wetenschap presteert momenteel op topniveau in de wereld. Maar er is meer nodig om deze positie vast te houden en om toekomstige problemen op te lossen. Vergeleken met de landen om ons heen investeert Nederland vooralsnog relatief weinig in de wetenschap. Dat moet veranderen. Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, moeten we nu beginnen met het werken aan de oplossingen.

D66 partijleider Sigrid Kaag: “Nederland heeft wereldwijd een toppositie in wetenschap, kennis en innovatie. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Als we die positie willen vasthouden, als we de economie sterker uit de crisis willen laten komen, dan moeten we daarin investeren.
 
Dit overstijgt de partijpolitiek. Dit gaat over onze gezamenlijke toekomst. We willen dit samen doen. En we willen nu een eerste serieuze stap zetten. Want alleen wetenschap en onderwijs kunnen ons helpen om beter uit deze crisis te komen, en uit toekomstige crises. Investeren kost geld. Maar als we niet investeren, dan kost ons dat nog veel meer.”

Nederland heeft grote ambities om na de coronacrisis niet alleen een sociaal-economisch herstel in te zetten, maar te werken aan een duurzame en wendbare samenleving. Universiteiten en hogescholen moeten meer vrijheid krijgen om hun onderzoeksagenda vorm te geven. De overheid en wetenschappelijke instituten moeten meer gaan samenwerken. Het is belangrijk dat er ruimte is om meer medewerkers aan te nemen aan de universiteiten en onderzoeksinstellingen. Bovendien loont het om te investeren in innovatie en onderzoek. Een recente studie laat zien dat een investering van €1 extra in bijvoorbeeld onderzoek door kennisinstellingen de samenleving maar liefst €4,20 oplevert aan toegevoegde waarde. Er is dus alle reden om nu snel meer te investeren in de oplossingen voor morgen.