Door met Wet Voltooid Leven na Raad van State-advies

Sinds de oprichting van onze partij werken we aan taboedoorbrekende voorstellen die verschil maken in het leven van mensen. De vrijheid van mensen om eigen keuzes te kunnen maken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dat geldt ook voor fundamentele keuzes over het einde van het leven.

Wet Voltooid Leven

Pia Dijkstra diende in 2020 haar initiatiefwetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek, beter bekende als de wet voltooid leven, in. Met de wet willen we mensen het recht geven op een zelfgekozen levenseinde. Wanneer de wet wordt aangenomen krijgen ouderen op hoge leeftijd die hun leven voltooid achten de mogelijkheid om met hulp hun leven op een zelfgekozen moment te beëindigen.

Advies van de Raad van State

Inmiddels heeft de Raad van State advies uitgebracht over de wet. Het adviesorgaan maakt een aantal relevante opmerkingen. Wij nemen nu de tijd om het advies uitgebreid en zorgvuldig te bestuderen. We blijven hierbij in nauw overleg met betrokkenen en mensen in de samenleving. Hiermee doen we recht aan de complexiteit en zwaarte van het onderwerp.