Opinie: ‘Stoppen met Russisch gas verstoort oorlogsmotor Rusland’

“De wereldvrede kan slechts worden bewaard door inspanning van alle positieve krachten, welke hem tegen de dreigende gevaren kunnen beschermen.” Mei 1950 spreekt de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman, deze woorden uit. Met die woorden spoort hij de Europese landen aan om een Kolen- en Staalgemeenschap te stichten.

Het doel was voorkomen dat er ooit nog oorlog zou zijn op het Europese continent. We zien door de oorlog in Oekraïne hoe actueel de woorden van Schuman zijn. Als de EU het vredesproject wil zijn waar het voor is opgericht, moeten de Europese lidstaten gezamenlijk een einde maken aan het importeren van fossiele grondstoffen uit Rusland.

De afgelopen decennia verloor de EU haar oorspronkelijke doel uit het oog. Generaties EU-burgers groeien op met de veiligheid en de stabiliteit die de EU ons biedt. In 72 jaar vrede en veiligheid, vergaten we als Europeanen hoe we om moeten gaan met dreigingen van buitenaf. Nationaal economisch gewin werd het speerpunt van het EU-beleid.

Dat blijft zelfs zo als Russische troepen zich melden rondom Oekraïne, aan onze Europese buitengrens. Dit liet de EU vrijwel ongemoeid. Nog steeds werd naar gaspijpleiding Nordstream 2 gekeken als een commercieel project, in plaats van de geopolitieke wurgslang die het was. En nog steeds was een Europese defensiemacht een taboe. Het besef dat de Europese veiligheid serieus in het geding is, daalt pas in als de Russische troepen Oekraïne binnenvallen.

Stoppen olie en gas

Het wordt tijd dat de EU terug naar haar oorspronkelijke doel gaat; het voorkomen van oorlog op het Europese continent. De zes landen die samen de EU oprichtten, brachten vrede en veiligheid door afspraken te maken over het inkopen van kolen en staal. De huidige 27 lidstaten hebben de mogelijkheid vrede terug te brengen naar het continent, door gezamenlijk te stoppen met het kopen van kolen, gas en olie van Rusland. Elke Euro die wij aan Rusland geven voor fossiele grondstoffen, gaat rechtstreeks naar de oorlogskas van Poetin. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland nog circa 63 miljard verdiend aan fossiele export. Door te stoppen met importen van fossiele grondstoffen, strooien we zand in de oorlogsmotor.

Taak Nederland

De Europese lidstaten moeten verder kijken dan hun nationale belangen en als gezamenlijke doel de veiligheid en stabiliteit op het Europese continent weer voor ogen krijgen. Hier ligt een belangrijke taak voor Nederland. In 1952 besefte Nederland zich dat ons nationaal belang en het Europees belang in elkaars verlengden liggen. Dat is nu weer het geval. Nederland moet een leidende rol spelen in het verenigen van de positieve krachten van Europa. Laten we gehoor geven aan de oproep die Schuman 72 jaar geleden deed. In de huidige situatie betekent dat als EU gezamenlijk stoppen met het inkopen van Russische kolen, olie en gas.