Met passender hulp sneller uit de schuld

Als het aan ons ligt, krijgen mensen met schulden sneller zicht op een schuldenvrije toekomst. Wij doen voorstellen om het schuldentraject te verkorten en de hulpverlening te verbeteren. Hierdoor hoeven mensen niet gebukt te gaan onder hun schulden. Tweede Kamerlid Hülya Kat dient dinsdag tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid haar initiatiefnota ‘Sneller uit de Schulden’ in.

Overlevingsmodus

In Nederland hebben 600.000 huishoudens problematische schulden. Schulden, die alsmaar verder oplopen, waar mensen lastig op eigen kracht van af komen. Dit veroorzaakt stress en onzekerheid. Dat kan weer leiden tot andere problemen rondom gezondheid, werk of het gezin.

Voor D66 is het belangrijk dat mensen met schulden goed en snel worden geholpen. Een snelle afhandeling van schulden voorkomt dat mensen jarenlang in de wachtstand staan en zonder toekomstperspectief aan het overleven zijn. Maar de inrichting van de schuldhulpverlening is nu onnodig versnipperd, inefficiënt en complex. Mensen doorlopen vaak lange en intensieve trajecten, waarin zij te maken krijgen met een legio aan organisaties en hulpverleners. Het kan nu tot wel zeven jaar duren voordat iemand definitief schuldenvrij is.

Hülya Kat: “Dit kan zo niet langer. Het leven van iemand met schulden staat nu veel te lang op ‘overleven’. Schuldhulpverlening moet mensen snel helpen en zicht geven op een betere en schuldenvrije toekomst. Zij die het meest kwetsbaar zijn, moeten ook goed worden geholpen. Omdat we als samenleving allemaal beter af zijn als we zorgen voor de mensen die tussen wal en schip geraken. Met het voorstel van D66 om de schuldhulpverlening te verbeteren, kunnen mensen straks binnen drie jaar met een schone lei aan een nieuwe start beginnen.”

Binnen drie jaar schuldenvrij

D66 wil dat mensen met schulden binnen drie jaar zicht krijgen op een schuldenvrije toekomst. De partij geeft hiermee invulling aan de wens vanuit het werkveld en de Tweede Kamer om het schuldhulpverleningstraject te verkorten. Het plan van D66 stelt voor om de verschillende schuldentrajecten samen te voegen tot één traject, met één regisseur. Hierdoor kan de duur van het traject worden ingekort naar maximaal drie jaar, waarvan mensen maximaal twee jaar hoeven af te lossen.

Daarnaast wil D66 gemeenten in staat te stellen om steviger regie te pakken op de schuldhulpverlening. Zo moet bij schuldregelingen standaard gewerkt worden met saneringskredieten. Hiermee worden alle schuldeisers aan het begin van het traject in één keer afgelost. De schuldenaar is direct van zijn schuldeisers af en houdt enkel de gemeente als schuldeiser over. Ook moet de gemeente de mogelijkheid krijgen om een schuldregeling op te leggen, zodra tweede derde van de schuldeisers akkoord is. Dat zorgt ook voor meer duidelijkheid voor schuldeisers over hoeveel geld zij terugkrijgen, zodat zij sneller de boeken kunnen sluiten. Tenslotte moeten mensen via de gemeente een aflossingspauze kunnen krijgen. Zodat zij, als het misgaat, niet nog verder in de schulden raken.

Henk kwam uit de schulden en helpt nu anderen.

Beeld: D66