Meer waardering en een nog sterkere toekomst voor het mbo

Nederland heeft een sterke sector beroepsonderwijs. Maar we zijn er nog niet. Want D66 wil het beste beroepsonderwijs. Waar de kansen en talenten van studenten centraal staan. Met ruimte en vertrouwen, en zonder lastige bureaucratie. 

D66 Kamerlid Paul van Meenen: “Meer dan de helft van de Nederlanders heeft een mbo-opleiding. Van bakker, verpleegkundige en bloemist tot bouwvakker, elektricien en kapitein binnenvaart. Van het leggen van zonnepanelen tot het ontwerpen van een stoel, van het besturen van een cruiseschip tot het verzorgen van cliënten. Mensen met een beroepsopleiding zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.” 

Daarom presenteert D66 haar visie op een nog sterkere toekomst van het mbo.

“Mensen met een beroepsopleiding zijn de ruggengraat van onze samenleving. Daar mogen we met z’n allen trots op zijn.”

Paul van Meenen, Tweede Kamerlid voor D66.

Iemand met een beroepsopleiding verdient evenveel waardering als mensen die naar het hbo of de universiteit zijn gegaan. Mbo-studenten hebben recht op dezelfde beste kansen op een mooie toekomst. Paul van Meenen: “Mooie woorden zijn leuk, maar sterke daden zijn beter. Stagevergoedingen voor mbo -en hbo-studenten trekken we gelijk. Studentenkortingen en andere acties gelden wat D66 betreft voor álle studenten, dus ook voor mbo-studenten. En we schrappen schoolkosten voor minderjarige mbo-studenten die niet in aanmerking komen voor studiefinanciering. 

Momenteel worden studenten nog teveel beoordeeld op basis van de kwaliteiten die ze niet hebben. Wat D66 betreft beoordeel je studenten vooral op wat ze wél kunnen. Iedereen die mee wil doen, moet ook de kans krijgen. Om die reden pleit de regeringspartij voor afschaffing van het bindend studieadvies. Het is aan mbo-instellingen om voor iedere student een goede leerroute te creëren. Om die reden moet niet worden gekeken naar waar een student aan moet voldoen, maar naar wat een school kan bieden om de student succesvol te laten zijn. Van Meenen: “Het bindend studieadvies wordt vaak gebruikt om studenten weg te sturen. Laten we daar nou eens mee ophouden. Laten we kijken naar hoe we mensen het beste kunnen opleiden, kansen bieden en kijken naar wat mensen wél kunnen.”

Ook maken we een einde aan stagediscriminatie. Het moet niet uitmaken hoe je heet en waar je vandaan komt. Daarom krijgen scholen de mogelijkheid om zorg te dragen voor de stageplaatsen, zodat je niet wordt afgewezen voor je stage op basis van je achternaam.

“Goede, gelukkige docenten zijn cruciaal voor ons mooie mbo-onderwijs. De leraar maakt het vak”, aldus Paul van Meenen die zelf 33 jaar leraar is geweest. D66 wil investeren in docenten en ze meer mogelijkheden geven om zich te blijven ontwikkelen. En daar helpen we docenten bij met een lerarenbeurs en loopbaanmogelijkheden. Het doel is om bij ieder vak een gekwalificeerde docent voor de klas te hebben staan. 

Ook mensen die al lang en breed werken hebben vaak behoefte aan bij- en omscholing. Van Meenen: “Jong of oud, iedereen heeft het recht op de beste toekomst. En als je baan verdwijnt, dan is dat altijd vervelend. In deze coronatijd zien we dat werkgelegenheid voor sommige beroepsgroepen geheel of gedeeltelijk verdwijnt, terwijl voor sommige andere beroepen juist meer aanbod komt. Laten we mensen veel meer de kans geven om weer snel aan de slag te gaan.” Hierbij is goede samenwerking met het bedrijfsleven cruciaal.