Meer vrouwen aan de top in heel Europa

Nederland heft de blokkade op het Europese voorstel richtlijn ‘Women on Boards’. Deze richtlijn regelt dat er een vrouwenquotum komt van ten minste 40% in de raden van toezicht van alle beursgenoteerde bedrijven in heel Europa.

Al tien jaar op de plank.

In november 2012 is dit voorstel door de Europese Commissie gepresenteerd, en sinds november 2013 is het onderschreven door het Europees Parlement. Maar toch ligt het al tien jaar op de plank, omdat een klein aantal lidstaten het voorstel in de Raad blokkeren. En nu geeft Nederland dankzij D66 Minister Robbert Dijkgraaf het goede voorbeeld.

Prioriteit vanaf dag één.

D66 Europarlementariër Samira Rafaela heeft Women on Boards vanaf dag één als prioriteit gesteld. Zij voert sinds 2020 een campagne om de Nederlandse overheid op te roepen uit deze blokkerende minderheid te stappen. Met de steun van organisaties Stem op een Vrouw, NL Vrouwenraad, Topvrouwen, Creative Women Collective en Genderplatform startte zij een petitie.

Samira Rafaela: “Wat een mijlpaal. Lang hebben we gedacht dat het bijna onmogelijk zou zijn om het dossier los te krijgen in de Raad. Nu zijn we er bijna. Alle vrouwen in Europa moeten gelijke kansen krijgen om door te groeien naar de top van bedrijven. Onze economie wordt steeds moderner en diverser. We moeten met de tijd mee. Women on Boards zorgt met een target van 40 procent ervoor dat deze kansen worden vergroot, vrouwen meebeslissen in de top en dus ook over hun eigen toekomst. De nieuwe generatie heeft rolmodellen nodig. Women on Boards zal meer vrouwen in invloedrijke posities zichtbaar maken en een nieuwe generatie inspireren.”

“Onze economie wordt steeds moderner en diverser. We moeten met de tijd mee.”

Samira Rafaela

Er geldt al een quotum van 30% in Nederland.

Per 1 januari van dit jaar geldt in Nederland al een quotum van 30% voor de raden van toezicht van beursgenoteerde bedrijven. Dat quotum kwam er naar aanleiding van een motie van D66 en CDA in 2019. Deze Europese richtlijn scherpt de doelstelling voor Nederland nog verder aan.

Jeanet van der Laan: “Ik ben blij dat Nederland het Women on Boards voorstel gaat steunen. We zien in bijvoorbeeld Frankrijk dat een quotum werkt voor de gendergelijkheid op de arbeidsmarkt. Zij waren al ambitieuzer dan Nederland, met een quotum van 40%. Wat mij betreft worden we in Nederland net zo ambitieus. Want er is nog veel werk te verzetten voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Niet alleen in de top, maar juist in alle lagen van het bedrijfsleven en de overheid.”

“Er is nog veel werk te verzetten voor de arbeidsmarktpositie van vrouwen.”

Jeanet van der Laan