Meer ruimte voor de menselijke maat

Er komt meer ruimte voor de menselijke maat en betere ondersteuning voor mensen die dat nodig hebben. Maandag heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over de participatiewet. De wet regelt hoe mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteund kunnen worden. Ook bevat het regels voor de bijstand. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de wet niet voor iedereen goed werkt. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken om een aantal wijzigingen door te voeren.

Verschil maken

Een belangrijke wijziging van de wet is de aanpassing van de kostendelersnorm. Deze norm regelt dat huishoudens waar meerdere personen een uitkering ontvangen een iets lager bedrag krijgen omdat zij de kosten kunnen delen. In sommige gevallen levert dit onwenselijke situaties op. Zo wordt bijvoorbeeld ook de bijstandsuitkering van ouders met kinderen verlaagd. Dit kan zorgen voor problemen bij gezinnen, tot jongeren die noodgedwongen op straat komen te staan aan toe. Voortaan geldt de kostendelersnorm pas vanaf 27-jarige leeftijd. Dat betekent dat ouders niet gekort worden als een kind van 27 jaar of jonger bij hen inwoont.
 
Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt: ‘Als raadslid werkte ik aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid bij jongeren. Dit voorstel gaat voor veel kwetsbare jongeren het verschil maken tussen de straat of een goede toekomst. D66 pleit al langer voor deze aanpassing, dus ik ben heel blij dat het nu gaat gebeuren.’

Naast mensen staan

D66 vindt het belangrijk dat de overheid niet tegenover, maar naast mensen staat. Daarom werken we samen met andere partijen ook aan een initiatiefwetsvoorstel om te voorkomen dat mensen in de bijstand keihard worden aangepakt na het maken van een kleine fout. Door de wet krijgen gemeenten meer ruimte voor maatwerk.