Kleinere klassen eerst waar ze het hardst nodig zijn

D66 en SP gaan hun wetsvoorstel om klassen kleiner te maken bijwerken. Scholen waar relatief veel leerlingen zijn met een achterstand of met leerlingen die zorg nodig hebben, zouden als eerst kleinere klassen moeten krijgen.

D66 Tweede Kamerlid Paul van Meenen: “Ik heb 33 jaar voor de klas gestaan. Als er 30 kinderen of meer in je klas zitten, dan kom je als leraar tijd tekort. Zeker met leerlingen die een leerachterstand hebben, of kinderen die zorg en dus extra aandacht nodig hebben. Daardoor krijgen alle kinderen in de klas niet het beste onderwijs, en de leraar krijgt het gevoel tekort te schieten. Dus naast het verder verhogen van het salaris en het terugdringen van de werkdruk, willen we dat klassen kleiner worden. We snappen dat in het onderwijs door Corona nu andere dringende zorgen zijn die eerst moeten worden aangepakt. Klassen kleiner maken is ook niet met één pennenstreek geregeld. Dus als we willen dat straks de klassen kleiner zijn, moeten we er nu mee beginnen.”
 
SP-Kamerlid Peter Kwint: ‘Wij snappen ook wel dat dit in tijden van een lerarentekort niet in een week geregeld is. Maar we moeten de vicieuze cirkel van tekort, en dus grotere klassen en dus meer werkdruk, waardoor docenten uitvallen en het tekort nog groter wordt doorbreken. Dat doen we met deze wet.’

De twee partijen stellen voor dat extra docenten het eerst worden ingezet op scholen waar ze het hardst nodig zijn. Want het zijn juist de scholen met leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben waar het lerarentekort nu de hardste klappen uitdeelt. Beide partijen willen het vak van docent met kleinere klassen juist op deze scholen aantrekkelijker maken. Uiteindelijk streven SP en D66 naar kleinere klassen en dus meer aandacht voor elk schoolkind in Nederland.

Afgelopen periode is geïnvesteerd in het onderwijs, zoals hogere salarissen voor leraren en het verminderen van de werkdruk. Maar er is meer nodig. Uit de evaluatie van het passend onderwijs van dit jaar blijkt dat klassen kleiner moeten worden om goed passend onderwijs te geven. Ook in onderzoek van het Lerarencollectief afgelopen week geven 90% van de leraren aan dat klassen kleiner moeten worden om passend onderwijs te kunnen geven.