Kamer stemt in met initiatiefwet ‘werken waar je wilt’ van D66 en GroenLinks

De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd  met de initiatiefwet ‘werken waar je wilt’ van D66 en GroenLinks. Met deze wet wordt het voor werknemers makkelijker om meer thuis te werken als zij dat willen.

“Met deze wet versterken we de positie van de werknemer. Vaak is het helemaal niet nodig om een uur in de file te staan om naar je werk te gaan.”

Steven van Weyenberg

D66-Kamerlid Steven van Weyenberg: ”Met deze wet versterken we de positie van de werknemer. Vaak is het helemaal niet nodig om een uur in de file te staan om naar je werk te gaan. Want je hoeft niet per se op kantoor te zijn om een mail te sturen naar je collega die twee bureaus verderop zit. Soms kan je je thuis extra goed concentreren en de administratie bijwerken, en dan ook de deur open doen voor de loodgieter. Voor werkgevers is dit ook een goede wet. Want een blije werknemer, is een blije werkgever.”

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug: “Door de corona-periode hebben we gezien dat hybride werken voor een heel groot deel van de werknemers voordelen heeft. Het geeft hen de mogelijkheid een betere balans te vinden tussen werk en privé en reistijd te verkleinen. Daarom is deze wet voor hen een belangrijke stap.”

Wat wordt er precies geregeld?

D66 en GroenLinks passen de Wet flexibel werken aan, waardoor een werknemer een verzoek om aanpassing van de werkplek kan indienen bij de werkgever. Zo kan iemand die normaal vijf dagen op kantoor moet werken, verzoeken één of meerdere dagen thuis te werken. En andersom kan ook. In de oude situatie kan een werkgever het verzoek van de werknemer gewoon naast zich neer leggen zonder opgaaf van reden. Met het wetsvoorstel moet de werkgever serieus op het verzoek ingaan. De belangen van de werknemer worden verplicht meegewogen bij de beoordeling van het verzoek.

En waarom?

De coronacrisis is in veel sectoren een aanjager geweest voor thuiswerken. Wanneer de juiste balans hierin wordt gevonden, heeft dit voordelen voor werkgevers, werknemers en de maatschappij. Denk aan een betere werk-privébalans, minder reistijd en minder files en uitstoot. D66 en GroenLinks willen ervoor zorgen dat we de vruchten van hybride werken kunnen blijven plukken en niet weer terugvallen in oude gewoontes. Op zoek naar een nieuwe balans tussen werken op kantoor en werken thuis, waarbij werknemers meer recht hebben om te kiezen waar zij werken. Bij die keuze zijn de belangen van de werkgever en de werknemer van belang. We zijn ook blij dat de werkgevers- en werknemersorganisaties dit steunen. Bij de exacte vormgeving hebben we het advies van de SER (werkgevers- en werknemersorganisaties) overgenomen. D66 en GroenLinks zijn blij met hun steun voor dit voorstel. Zo voorkomen we dat mensen onnodig gedwongen vijf dagen thuis of vijf dagen op kantoor moeten werken.

Met dit voorstel kan de werknemer een verzoek indienen om meer thuis te werken of juist meer op kantoor. De werkgever moet hierbij de belangen van de werkgever en werknemer afwegen. Voor sommige beroepen is thuiswerken een logischer optie dan voor anderen. Callcentermedewerkers en administratief medewerkers, maar ook bijvoorbeeld politieagenten met een administratiedag, kunnen bijvoorbeeld vragen om thuiswerkdagen.

De Tweede Kamer heeft vandaag voor dit wetsvoorstel gestemd. Daarna zal dit voorstel door de Eerste Kamer worden behandeld en ook daar in stemming worden gebracht.