Steven van Weyenberg

Steven in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Steven van Weyenberg

Steven van Weyenberg (1973) is demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Tussen 2012 en 2021 was hij lid van de Tweede Kamer.

Steven bij het beginnen als staatssecretaris

“Als demissionair staatssecretaris zal ik me ervoor inzetten het vele goede en groene werk dat Stientje van Veldhoven heeft gedaan tot een goed einde te brengen. Het verzoek om die verantwoordelijkheid op me te nemen, heb ik met plezier positief beantwoord. Want ook al zit het kabinet in blessuretijd, de belangrijke onderwerpen op het gebied van milieu en openbaar vervoer verdienen permanent onze aandacht. Ik ga met veel energie aan de slag.”

Steven over zijn Kamerlidmaatschap

De afgelopen vier jaar heb ik opnieuw met veel energie het D66-geluid laten klinken in de Tweede Kamer. Over de arbeidsmarkt, pensioenen, zelfstandigen en belastingen, maar ook als vice-fractievoorzitter.

Ik werd in 1994 lid van D66 en de Jonge Democraten omdat we inhoudelijk voorop durven lopen, en tegelijk altijd de samenwerking zoeken. Langs de zijlijn “boe” roepen laten we aan anderen. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt, daar ben ik trots op: aanpak van belastingontwijking, een ambitieus pensioen- en klimaatakkoord, het kinderpardon, 6 weken betaald partnerverlof, een ‘schone lei’ voor ex-kankerpatiënten zodat zij zich beter kunnen verzekeren, extra geld voor begeleiding en omscholing van werkzoekenden. En dat met een rechts-conservatieve meerderheid in de Tweede Kamer.

Door de Coronacrisis is er extra werk aan de winkel. Want in een crisis krijgen de meest kwetsbaren de hardste klappen. En te vaak hoor ik bij andere partijen “nu even niet…” als het gaat over de aanpak van kansenongelijkheid of klimaatverandering. Voor mij is het “juist nu!”. Juist nu investeren in (om)scholing en innovatie, ons belastingstelsel vergroenen, zorgen dat ondernemers weer mensen durven aannemen, zelfstandigen ruimte geven om te ondernemen, arbeidsmarktdiscriminatie
bestrijden, een einde maken aan het toeslagenstelsel waarin teveel mensen vastlopen en werken te weinig loont, gratis kinderopvang regelen, de vermogensongelijkheid verkleinen,
zorgen dat de overheid meer uitgaat van vertrouwen en de menselijke maat.

Neem contact op

  1. Stuur Steven een e-mail
  2. Volg Steven op Twitter
  3. Volg Steven op Instagram
  4. Neem contact op met persvoorlichting en ondersteuners.

Demissionair staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat