Steun ons en help Nederland vooruit

Steven van Weyenberg

Tweede Kamerlid

43 jaar

Den Haag

Steven van Weyenberg (1973) is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamerfractie voor D66.

Werk is voor mensen veel meer dan een loonstrookje. De afgelopen twee jaar heb ik mij vol gedrevenheid en enthousiasme ingezet om onze arbeidsmarkt te hervormen en mensen meer kans op een baan te geven. Te lang uitgestelde hervormingen worden nu eindelijk doorgevoerd, zoals de verhoging van de AOW-leeftijd, een meer activerende WW en bijstandswet en meer kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. D66 heeft met het begrotingsakkoord een sociaal-liberaal stempel op deze hervormingen kunnen drukken. Ik ben trots dat we bijvoorbeeld hebben geregeld dat er een half miljard euro kwam voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, dat werkenden een recht op scholing hebben gekregen, dat ook zzp’ers een goed en veilig pensioen kunnen opbouwen en dat herkeurde jonggehandicapten niet in de bijstand belanden.

Nu we het dieptepunt van de crisis achter ons hebben gelaten mogen we niet achterover leunen. D66 blijft ambitieus. Nog veel teveel mensen staan langs de kant. We moeten zorgen dat werken nog veel meer gaat lonen, dat we echt gaan investeren in zowel een ontwikkelrecht voor jonge kinderen als een leven lang leren en dat het voor bedrijven veel aantrekkelijker wordt om mensen in dienst te nemen. Ook zet ik mij in voor “groot onderhoud” aan ons pensioenstelsel. Dat moet beter aansluiten bij de veranderde arbeidsmarkt en mensen meer baas maken over hun eigen pensioen. Daarom zet D66 in op meer ruimte voor eigen keuzes, op meer zeggenschap en het beter vastleggen van eigendomsrechten. Alleen zo herstellen we het vertouwen van jong en oud in ons pensioenstelsel.

Portefeuilles

Sociale Zaken; Fiscaliteit

Meer van Steven van Weyenberg
D66 zet in op meer ruimte voor eigen keuzes, meer zeggenschap en het beter vastleggen van eigendomsrechten. Alleen zo herstellen we het vertouwen van jong en oud in ons pensioenstelsel.
- Steven van Weyenberg