Herstel de
trans-Atlantische
band

Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

De democraat Biden heeft de Amerikaanse verkiezingen gewonnen en zal vanaf januari volgend jaar de nieuwe president zijn. Voor Nederland en de EU betekent dit een grote kans om de trans-Atlantische band met Verenigde Staten te herstellen. Dat is broodnodig want de schade die President Trump de afgelopen vier jaar heeft aangericht is groot. Op veiligheidsgebied heeft hij de geloofwaardigheid van de NAVO in gevaar gebracht, op klimaatgebied heeft hij zich afgekeerd van het akkoord van Parijs, de VS hebben zich uit meerdere multilaterale instellingen teruggetrokken en waar de wereld eens met bewondering naar de Amerikaanse waarden keek, is de reputatie van de VS nu geslonken. Desalniettemin is de band tussen Nederland en de
VS sterk. Die loopt van de first salute bij Eustatius tot minutieus onderhouden graven van Amerikaanse soldaten in Margraten, die loopt van onze gezamenlijke voorliefde voor vrijheid tot onze gedeelde ondernemingslust.

Na het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, is het relatieve gewicht van Nederland toegenomen. Daarom is het belangrijk dat Nederland en de EU zo snel mogelijk met de VS om tafel zitten. D66 ziet daarbij 8 prioriteiten:

Ga samen de strijd aan tegen Corona. Daarvoor is het belangrijk dat de VS terugkeert naar de Wereld Gezondheidsorganisatie. Zeker tijdens de Corona pandemie, maar ook bij toekomstige ziekte-uitbraken, moeten we juist wereldwijd zo veel mogelijk samenwerken. Waar hervormingen nodig zijn binnen de WGO, moet Nederland bereid zijn een steentje bij te dragen.

Keer terug naar het Klimaatakkoord van Parijs. Voor het klimaat waren dit misschien wel de meest cruciale verkiezingen ooit. Als de grootste economie ter wereld en als twee na grootste vervuiler ter wereld, is het van het allergrootste belang dat Amerika terugkeert naar de klimaatdoelstellingen van Parijs en de weg van vergroening inzet.

Herstel de geloofwaardigheid van het NAVO bondgenootschap en de
gezamenlijke verplichtingen onder artikel 5. Op punten waar al langer
onenigheid ligt tussen de VS en EU-landen, zoals defensie-uitgaven, moet de Europese Unie meer doen in samenwerking en investeringen.

Hef de Amerikaanse sancties tegen de aanklager en leden van het
Internationaal Strafhof op. Het Internationaal Strafhof moet onafhankelijk haar belangrijke werk kunnen doen, om verantwoordelijken voor ernstige oorlogsmisdaden te vervolgen en een einde te maken aan straffeloosheid.

Hervorm de Wereld Handelsorganisatie. Oneerlijke handelspraktijken van bijvoorbeeld China houden we niet tegen door de WHO lam te leggen en de benoeming van rechters te blokkeren, we moeten die organisatie juist hervormen.

Keer terug naar de Iran-deal. Het is voor de regio inclusief Israël van het grootste belang dat Iran geen atoomwapens bezit. Door het eenzijdig terugtrekken van Amerika uit dit akkoord, heeft Iran zich weer toegelegd op dat programma. De Amerikaanse sancties, ook tegen Europese bedrijven, moeten van tafel als dat oplevert dat óók Iran terugkeert naar de oorspronkelijke deal.

Treedt in oprechte dialoog met Rusland, China en de EU over
kernontwapening en afspraken over nucleaire arsenalen. De afgelopen jaren zijn belangrijke verdragen voor onze veiligheid, zoals het INF-verdrag, gesneuveld. Het is in het belang van alle partijen, en zeker voor Europa, om te voorkomen dat er een hernieuwde wapenwedloop start.

Word weer volwaardig lid van de VN Mensenrechtenraad. In 2018 heeft de regering-Trump het lidmaatschap van de VS in het belangrijkste mensenrechtenforum ter wereld stopgezet. En hoewel de kritiek op de organisatie op sommige punten terecht is, is het wel het enige orgaan waar mensenrechtenschendingen stelselmatig aan de kaak worden gesteld, voor ieder land ter wereld. De afwezigheid van de VS ondermijnt het instituut en komt de mensenrechtensituatie wereldwijd niet ten goede.