Hef statiegeld op blik

D66 wil dat het kabinet gaat werken aan een plan om statiegeld op blik in te voeren. Kamerlid Jessica van Eijs: ‘Het probleem met blik in zwerfaval is niet kleiner, maar juist groter te worden. Dat is slecht voor het milieu en tast onze natuur aan. Ik wil dat kinderen in parken zonder rotzooi kunnen spelen, en dat koeien niet meer sterven door blik. Het geduld is wel een beetje op.’

01.10.2019

Op dit moment bestaat  een groot deel van het afval op straat uit blik. D66 wil dat dit wordt aangepakt. Wanneer de industrie het aandeel van blik in zwerfafval niet drastisch weet te verminderen, moet er statiegeld op blik worden ingevoerd. Van Eijs: ‘We hebben het bedrijfsleven al vaker gevraagd voor een aanpak voor blik. Maar al heel lang krijgt de industrie het niet voor elkaar met voorlichting en andere campagnes. Wat D66 betreft is het dus tijd voor statiegeld op blikjes, net zoals dat voor kleine plastic flesjes gaat gelden.’

De industrie krijg nog wel een laatste kans om zelf maatregelen te nemen. Wanneer het voor 2022 niet lukt om het aandeel van blikjes in zwerfafval stevig omlaag te krijgen, moet het kabinet een wet achter de hand hebben om statiegeld op blik in te voeren. Een voorstel hierover wordt volgende week ingediend door D66, CDA en ChristenUnie. Het voorstel kan zeer waarschijnlijk rekenen op een Kamermeerderheid.