Grote crises vragen heldere keuzes

Deze verkiezingen zijn cruciaal voor onze toekomst. Wat voor land willen we zijn? De coronacrisis heeft onze samenleving geconfronteerd met grote uitdagingen en onderliggende problemen blootgelegd. Dat vraagt om duidelijke keuzes. D66 maakt die keuzes. We investeren juist nu in het aanpakken van de belangrijke thema’s. De groeiende kansenongelijkheid. De klimaatcrisis. Het stikstofoverschot. Het woningtekort. Dit is het moment.

01.03.2021

Uit de doorrekeningen van het CPB en het PBL blijkt dat D66 de juiste investeringen kiest die goed uitpakken en bijdragen aan een sterke economie. D66 is ervan overtuigd dat deze investeringen zich in de toekomst terugverdienen. De ruimte die er is moeten we benutten voor een modern, groen en eerlijk herstel. Met een goed opgeleide bevolking, met een groene toekomst, met een stabiele woonmarkt en een eerlijke arbeidsmarkt. Zo zorgen we in de coronacrisis voor een nieuw begin.

Sigrid Kaag

‘Grote crises vragen heldere keuzes. D66 maakt die keuzes. Wij kiezen voor investeren in onderwijs, een groene economie met de banen van de toekomst en het bouwen van meer dan een miljoen woningen. Zo kiezen we voor een samenleving waarin we iedereen vrij laten en waarin we niemand laten vallen.’

Sigrid Kaag

Iedereen moet de kans krijgen de beste versie van zichzelf te worden. Daarom zorgen we voor het beste onderwijs en een nieuwe studiebeurs voor studenten. In totaal investeren we €11,7 miljard in het onderwijs. Daarmee zorgen we dat we ook in de toekomst in staat zijn om ons geld te verdienen.

De klimaatcrisis pakken we stevig aan, we halen het ambitieuze CO2-reductiedoel van 60%. We beschermen onze natuur, in 2030 is 70% van de stikstofgevoelige natuur onder de kritische waarde. We creëren nieuwe, groene banen, laten vervuilende bedrijven meer CO2-heffing betalen en maken Nederland de grootste producent van windenergie in Europa. Alleen zo halen we het klimaatakkoord van Parijs.

Te veel mensen missen de basis van een goed en fijn huis. Dus investeert D66 fors in nieuwe woningen. We willen een miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen voor 2030. D66 investeert ruim €2 miljard per jaar in sociale huurwoningen en de verduurzaming van betaalbare woningen. Zo krijgt iedereen weer gelijke toegang tot de woningmarkt en is een betaalbare woning weer binnen handbereik.

De toeslagenaffaire heeft laten zien dat het huidige systeem onhoudbaar is. D66 kiest er daarom voor om de toeslagen af te schaffen en te vervangen door een belastingkorting die ook kan worden uitbetaald: een verzilverbare heffingskorting. Dit maakt het veel simpeler voor iedereen en voorkomt problemen met terugbetalen. Alle inkomensgroepen gaan erop vooruit, de mensen met een laag- of middeninkomen het meest.

D66 investeert naast het onderwijs ook in de zorg en in de publieke sector. Het gaat om €3 miljard voor betere salarissen in de publieke sector. En we gaan weer investeren in uitvoeringsorganisaties. Zodat de overheid weer naast de burger staat, en weer ruimte is voor de menselijke maat.

In de plannen van D66 zit een grote verschuiving van lasten op arbeid naar lasten op vermogen, winst en milieu. We pakken belastingconstructies hard aan en laten vervuilende bedrijven meer betalen. Daarmee verlagen we de lasten van huishoudens en zorgen we er vooral voor dat de belasting op werk omlaag gaat, voor mensen en bedrijven.