Gezag over kind nu automatisch geregeld als ouders niet zijn getrouwd

De Eerste Kamer heeft voor de Wet Erkenning en Gezag gestemd van D66 en de VVD. Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken: “Dit is een mooie dag voor alle ouders die niet getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Met deze wet zorgen we ervoor dat ook deze ouders automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag gaan krijgen wanneer ze hun kind erkennen.”

In het belang van het kind

Nadat deze wet door de Tweede Kamer geloodst werd door Vera Bergkamp, heeft wet het ook gehaald in de Eerste Kamer. Eerste Kamerlid Boris Dittrich: “In de huidige wettelijke regeling is er een niet te rechtvaardigen onderscheid tussen kinderen van gehuwden en ongehuwden. Dit is niet in het belang van het kind.’’

75.000 kinderen

Ieder jaar worden 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Dat is bijna de helft van alle kinderen die in een jaar geboren worden. Als je als vader, of meemoeder, in deze situatie je kind erkent, krijg je niet automatisch ouderlijk gezag. Je moet daarvoor nog een apart verzoek indienen. In een kwart van de gevallen doen ouders dit niet, om uiteenlopende redenen. Het kan zijn dat ze geen gezamenlijk gezag willen, maar het kan ook zijn dat ze het vergeten. In dat geval kunnen er schrijnende situaties ontstaan als de ouders uit elkaar gaan of wanneer de moeder komt te overlijden.

Veel meer dan alleen emotionele waarde

Van Ginneken: “Nu nog zien we dat een ouder die zijn of haar kind samen met de moeder opvoedt ineens geen ouderlijk gezag blijkt te hebben als de moeder bijvoorbeeld overlijdt. Straks hebben deze ouders dat gezag wel. Voor zowel kind als ouder is dat een vooruitgang. Het kind krijgt een juridische ouder die ook het gezag uitoefent, en de ouder kan door het gezag volwaardig diens rol als ouder van het kind op zich nemen. Dat heeft meer dan een emotionele waarde.”

Rechtspositie ouders wordt nu gelijkgetrokken

Dit wetsvoorstel verkleint dit risico door te regelen dat bij erkenning van rechtswege gezamenlijk gezag ontstaat, zoals nu ook al binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap het geval is. Hiermee worden ongetrouwde ouders en hun kinderen door de wet net zo goed beschermd als getrouwde ouders en hun kinderen. Het goed regelen van gezag is in de eerste plaats in het belang van het kind. Ook sluit het aan bij de maatschappelijke realiteit en de familie van nu. Het merendeel van de ouders wenst gezamenlijk gezag uit te oefenen. Als ouders geen gezamenlijk gezag willen, kunnen ze dit eenvoudig aangeven bij de gemeente.