Extra hulp voor mensen met langdurige klachten door corona

Snel buiten adem, weinig energie en mentale klachten. Kamerlid Wieke Paulusma en met haar vele mensen, leeft ermee na haar coronabesmetting. Haar ervaring zet ze om in actie: ze wil extra hulp voor mensen met langdurige klachten door corona. Daarom overhandigt ze vandaag een 10-puntenplan gericht op Long COVID aan de minister.

30.06.2021

Het einde van de grote coronacrisis en de korte termijn maatregelen lijkt langzaam maar zeker in zicht te komen. Waar we eerst vooral focusten op de acute cijfers van het aantal besmettingen, kijken we nu steeds meer naar de lange termijneffecten van corona.

Zo’n tien tot dertig procent van de mensen die deze ziekte heeft doorgemaakt, heeft twaalf weken na een positieve test nog last van klachten zoals kortademigheid, concentratieproblemen en vermoeidheid. Oftewel: Long COVID.

“Ik moet even op adem komen.”

Kamerlid Wieke Paulusma heeft nog steeds last van het coronavirus

Omdat het bestrijden van de acute crisis prioriteit kreeg, is onze zorg nog niet goed ingespeeld op de lange termijneffecten van corona. Bovendien is er nog veel onbekend over waarom mensen klachten houden, waarom de een veel last heeft en de ander niet en hoe dit het beste behandeld kan worden.

Mede vanuit haar eigen ervaring, ziet Wieke wat er beter kan, waar de kansen liggen en wat de aandacht verdient. Daarom overhandigt ze vandaag een 10-puntenplan aan de minister gericht op Long Covid. ‘Ik wil de minister op het hart drukken dat Long COVID meer is dan medische zorg alleen. Zo hebben veel mensen ook mentale klachten. Long COVID klachten kunnen daarmee niet alleen in de privé situatie belemmerend zijn maar ook op de werkvloer. De aanpak vraagt dus een brede blik en dat is precies het uitgangspunt van dit 10-punten plan.’