Dichten loonkloof belangrijke stap in strijd tegen lerarentekort

De loonkloof tussen leraren in het basis- en voortgezet onderwijs wordt eindelijk gedicht. Hierdoor gaan leraren op basisscholen meer verdienen en wordt het beroep aantrekkelijker. Een belangrijke slag in de strijd tegen het lerarentekort. Met deze eerste stap investeert het kabinet structureel meer dan 1.5 miljard in het onderwijs.

“Eindelijk dichten we de loonkloof, een lang gekoesterde gewenst van D66: leraren, schoolleiders en andere personeelsleden van basisscholen gaan fors meer verdienen.”

Paul van Meenen

Tekort aan leraren

D66-Kamerlid Paul van Meenen is zeer verheugd met het akkoord, dat een uitwerking is van het coalitieakkoord: ‘Leraren hebben het mooiste beroep van de wereld. Toch is er een groot tekort aan goede mensen voor de klas. Daarom hebben we in het coalitieakkoord afgesproken dat we het vak aantrekkelijker maken. Eindelijk dichten we de loonkloof, een lang gekoesterde gewenst van D66: leraren, schoolleiders en andere personeelsleden van basisscholen gaan fors meer verdienen. Ik ben heel blij met dit akkoord en de grote investering in het onderwijs.’

Investeren in onderwijs

Naast het dichten van de loonkloof doet het kabinet nog meer investeringen in het onderwijs. Leraren krijgen meer tijd voor scholing en ontwikkeling en er wordt blijvend ingezet op het verlagen van de werkdruk. We investeren extra in scholen met leerachterstanden. ‘Dat is heel belangrijk, want juist op deze scholen hebben we goede leraren keihard nodig. Zonder hen kunnen we de kinderen op deze scholen niet de gelijke kansen geven die ze verdienen’, aldus Van Meenen.