D66 zet behandeling wet regulering wietteelt door in Eerste Kamer

D66 zet de behandeling van de initiatiefwet gesloten coffeeshopketen door. Initiatiefnemer en Tweede Kamerlid Vera Bergkamp: ‘Nederland is écht toe aan een nieuw coffeeshopbeleid.’

04.03.2021

Bergkamp: ‘We lijken al achter te lopen op sommige staten in de VS en Canada. Maar met het oppakken van deze wet zorgen we ervoor dat we de kweek en verkoop van cannabis aan coffeeshops reguleren. Daarmee nemen we afscheid van het rare beleid van de afgelopen veertig jaar. Nu is wietverkoop aan de klant gereguleerd, maar de inkoop van telers niet. Het is omslachtig, dubbelhartig en het veroorzaakt veel criminaliteit, gezondheidsschade en onveiligheid. Het is niet voor niets zo dat vooral burgemeesters, die over onze veiligheid gaan, al heel lang vragen om regulering. Door de teelt en verkoop van cannabis aan de shops te reguleren kunnen we bovendien eindelijk werk maken van kwaliteitscontroles. Zo is regulering van de inkoop van wiet aan coffeeshops voor iedereen veiliger, betrouwbaarder, eerlijker en logischer.’

Als de wet wordt aangenomen wordt de inkoop van cannabis door coffeeshops gereguleerd. Telers kunnen dan op een open manier hun producten ontwikkelen en aanbieden aan verkooppunten voor de consument. Bergkamp: ‘Voor de consument is het dan prettig dat hij of zij weet wat er in de cannabis zit. En dat bijvoorbeeld haarlak of een giftig bestrijdingsmiddel er juist niet in zit. Dat is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Voor coffeeshophouders is deze wet ook een enorme vooruitgang. We halen de handel uit de schaduw, zo worden telers en verkopers gewone ondernemers. Voor de samenleving zijn de voordelen al helemaal mooi. Geen schimmige praktijken mee. Geen zolderplantages met levensgevaarlijke bedradingen midden in woonwijken. Geen cannabisrunners, cannabisripdeals en hashlijnen. Een gereguleerd systeem, met gereguleerde teelt, en gereguleerde in- en verkoop. Allemaal in het volle zonlicht, of licht van de lantaarnpalen.’

De initiatiefwet gesloten coffeeshopketen lag al een tijd bij de Eerste Kamer. Bergkamp ziet nu als het beste moment om verder te gaan met de wet. Het wietexperiment, waarbij wordt geëxperimenteerd met een gesloten coffeeshopketen, staat los van deze wet en blijft wat D66 naast de behandeling van de wet bestaan. Bergkamp: ‘We hebben gezien de internationale ontwikkelingen geen tijd om te wachten op de volledige afronding van het wietexperiment. D66 ziet het experiment als een uitstekende voorbereiding op het in werking treden van de wet. We kunnen lessen leren over de praktische uitwerking van de regelgeving. De wet en het experiment versterken elkaar dus.‘