D66 maakt klimaat, onderwijs en eerlijke economie speerpunten verkiezingen

In de Haagse stationsbuurt presenteerde Hans Vijlbrief vandaag het verkiezingsprogramma van D66 aan lijsttrekker Rob Jetten. Het programma spreekt forse progressieve ambities uit op de prioriteiten van D66 in de verkiezingscampagne: klimaatactie, onderwijs en de economische positie van mensen met een middeninkomen, zoals leraren en verpleegkundigen.

Rob Jetten en Hans Vijlbrief - Beeld: Jeroen Mooijnman

“Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Mensen uit alle hoeken van ons land en van alle leeftijden staan op voor verandering. Zij voelen en weten: het kan wél. Dit is het moment om keuzes te maken die te lang zijn uitgesteld. Voor het klimaat, voor het onderwijs en voor mensen met een middeninkomen. Zo wordt Nederland eerlijker, sterker en schoner.”

— Rob Jetten, lijsttrekker en politiek leider

Schoner Nederland

Jetten, de eerste klimaatminister in de Nederlandse geschiedenis, kreeg deze week goed nieuws. Dankzij hem en zijn partij ligt Nederland volgens de planbureaus voor het eerst op koers om de klimaatdoelen te halen. Maar Jetten benadrukte dat hij nog lang niet klaar is.

Jetten: ‘D66 is de enige klimaatpartij die niet alleen praat, maar ook doet. Heel veel mensen maken zich zorgen over het klimaat, maar willen vooral aan de slag. Wij willen ze helpen en geloven dat een schoon land ook een mooier land kan zijn. Met meer groen in de stad, gezonde natuur, schone lucht, een lage energierekening en kansen voor ondernemers en vakmensen met een middeninkomen.’

D66 pleit in het programma voor een klimaatneutraal land in 2040. Jetten wil alle fossiele subsidies afschaffen en de grootste vervuilers hoger belasten. Met de opbrengst wil de partij onder andere het openbaar vervoer betaalbaarder maken met een klimaatkaart van 49 euro en een klimaatbonus voor iedere Nederlander 250 euro per jaar overmaken.

Sterker onderwijs

Voor de sociaal-liberalen van D66 staat het onderwijs zoals altijd centraal. De partij haalde topwetenschapper Robbert Dijkgraaf naar Nederland als onderwijsminister. Na de vorige verkiezingen kwam er een hoger salaris en een lagere werkdruk voor leraren, een basisbeurs voor studenten en meer geld voor baanbrekend wetenschappelijk onderzoek. Jetten is nog niet tevreden en wil koste wat kost blijven investeren in het onderwijs.

Jetten: ‘Het onderwijs is het onderschoven kindje van de politiek. Terwijl onderwijs de springplank is die zoveel mensen nodig hebben. Hoe beter het onderwijs, hoe sterker de samenleving.’

D66 wil minder formulieren voor leraren zodat ze meer tijd hebben voor kinderen. De gratis schoollunches wil D66 uitbreiden. De studiebeurs voor mbo-studenten wordt net zo hoog als die van studenten in het hoger onderwijs. Het grootste nieuwe onderwijsplan dat D66 presenteert is een vaste som geld voor iedereen boven de 25 om zich ook na zijn studie te ontwikkelen. Een loopbaanboost die voor mbo’ers kan oplopen tot 50.000 euro. Jetten: ‘onderwijs eindigt niet op school’.

Eerlijke economie

D66 gaat deze verkiezingen ook in met een pleidooi voor een eerlijke economie. In de vorige periode heeft D66 het minimumloon verhoogd en de belasting op werk verlaagd. De werkgelegenheid ligt op het hoogste niveau ooit. Maar Jetten ziet nog grote opgaven.
Jetten: ‘We zijn een rijk en welvarend land, maar te weinig mensen voelen dat ook zo. De rijkdom is ongelijk verdeeld. Wij strijden voor een economie waarin mensen eindelijk iets overhouden aan het eind van de maand, ongeacht wie je bent of wat je doet. Waarin de overheid je vertrouwt in plaats van wantrouwt. Waarin we eerlijk delen en initiatief wordt beloond. Dat betekent ook dat we moeten stoppen met het pesten van ondernemers. Ondernemers creëren banen en hebben een belangrijke plaats in het weefsel van de maatschappij. Laten we hen koesteren.’

In het verkiezingsprogramma verschuift D66 de lasten van werk naar vervuiling en vermogen. De partij stelt voor om mensen die werken met een middeninkomen minder te belasten en het minimumloon te verhogen. D66 wil de kinderopvang gratis maken en wil het voor werkende ouders mogelijk maken om samen in totaal een jaar betaald verlof op te nemen. D66 hamert anders dan de linkse partijen ook op minder regeldruk voor kleine ondernemers en meer investeringen in schone bedrijven. De partij wil naar Amerikaans model een miljard euro per jaar in groene productie investeren.

Dit is een nieuw en hoopvol moment voor Nederland. Een nieuwe generatie van alle leeftijden staat op. Wij willen samen de grote problemen te lijf, in plaats van elkaar. We gaan keuzes maken die te lang zijn uitgesteld. Met nieuwe energie voor Nederland.