Jetten en Klaver willen Klimaatwet aanscherpen

Samen met GroenLinks werkt D66-fractievoorzitter Rob Jetten aan een initiatiefwet om de Nederlandse klimaatambitie bij te scherpen. Klaver en Jetten willen de doelstelling voor CO2-reductie in de Klimaatwet verhogen van 49% in 2030 naar minimaal 55% in 2030.

27.11.2020

In 2030 moet de CO2-uitstoot met tenminste 60 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Dat staat in ons verkiezingsprogramma. Daarmee verhogen we de ambitie, het tempo en de noodzaak van klimaatactie nu.

“De koning zei het in de troonrede treffend: het probleem van klimaatverandering is door corona niet minder urgent geworden.”

Rob Jetten, D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

De urgentie om actie te ondernemen tegen klimaatverandering is de afgelopen jaren enkel gegroeid menen Klaver en Jetten. Bovendien is in het regeerakkoord afgesproken dat Nederland zijn eigen klimaatdoelstelling bijstelt als in Europees verband scherpere afspraken worden gemaakt. Gesprekken daarover lopen op dit moment. Nederland moet in die onderhandelingen een voortrekkersrol moeten spelen en alvast het goede voorbeeld nemen door de eigen klimaatdoelstelling te verhogen, vinden GroenLinks en D66.

Een reductie van de CO2-uitstoot in 2030 naar 55% past bij een pad om de wereldwijde opwarming van de aarde tot 1,5 graad Celsius te beperken, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. Verhoging van de doelstelling zou betekenen dat Nederland de komende tien jaar 13,2 Megaton extra aan CO2 zou moeten besparen, vergelijkbaar met de totale uitstoot van Letland.

“We moeten met vaart bouwen aan een schonere samenleving. En daar liggen ook enorme kansen voor Nederland. Als wij de kar trekken in Europa kunnen we ook als eerste de vruchten plukken van de overgang naar die nieuwe en schone economie. Denk aan de miljarden aan groene Europese subsidies voor het Nederlandse bedrijfsleven en alle nieuwe banen die komen kijken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Jesse Klaver en ik nodigen alle initiatiefnemers van de eerste Klimaatwet uit om nu ook weer mee te doen. Een schone toekomst maken we samen.”

Rob Jetten, D66-fractievoorzitter in de Tweede Kamer