D66-leden voor verhoging klimaatdoelen

De klimaatcrisis vraagt om meer actie. Daarom wil D66 dat in Nederland en in de hele Europese Unie de CO2-uitstoot fors wordt verminderd. De leden van D66 hebben het klimaatdoel in het verkiezingsprogramma aangescherpt. In 2030 moet de CO2-uitstoot met tenminste 60 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Dat was in het conceptverkiezingsprogramma 55%.

D66 fractievoorzitter Rob Jetten: “Dit is een goede aanvulling van de leden. Na de presentatie van ons conceptverkiezingsprogramma, heeft het Europees Parlement hun doelen voor CO2-uitstoot aangescherpt. Ons verkiezingsprogramma is nu door de leden in lijn gebracht met deze stevige nieuwe ambitie. En dat is goed, omdat het onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties is  om nu in actie te komen tegen de klimaatcrisis. We willen voorkomen dat regeringen en bedrijven pas beginnen na te denken over investeringen wanneer het al te laat is. Want het ene weerrecord na het andere wordt gebroken. Met de wereldwijde plannen die er nu zijn warmt de aarde 3,2 graden op, terwijl we in het Klimaatakkoord van Parijs hebben afgesproken dat we onder de anderhalve graad blijven. Er moet dus echt een schep bovenop. En dat doen we samen.”

Om de gezamenlijke doelen te halen, moet vervuiling een realistische prijs krijgen. D66 kiest in haar verkiezingsprogramma voor een verschuiving van belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. Zo gaat de groene keuze lonen en wordt werken aantrekkelijker.  We scherpen de nationale CO2-belasting aan en voeren een generieke heffing in voor de industrie. We bouwen vrijstellingen en uitzonderingen op de energiebelasting af, net als subsidies op fossiele projecten. Tegelijkertijd helpen we de industrie om sneller te verduurzamen.

Naast windmolens op land wil D66 ook vol inzetten op windmolens op zee. De Nederlandse Noordzee heeft een gigantisch potentieel voor windenergie. Door een ondiepe zeebodem en veel wind liggen de kosten laag en zijn de opbrengsten hoog. De komende tien jaar willen we vergunningen afgeven om duizenden windturbines te plaatsen, zodat er in 2050 totaal 60 gigawatt aan vermogen staat. Daarmee worden we de grootste producent van windenergie in de Europese Unie. 

Er liggen grote kansen voor Nederland om een spil te worden in de Europese handel in waterstof. We hebben de opslagcapaciteit bij Rotterdam en Amsterdam, zeehavens als internationaal logistiek knooppunt en een uitgebreid gasnetwerk. We willen de koploper worden in de productie en handel van schone brandstoffen met een Nederlandse waterstofrotonde. Daarom schalen we de productie van groene waterstof snel op. We bestemmen nieuwe windmolenparken op zee voor waterstof en subsidiëren meer onrendabele draaiuren. Groningen wordt het Europees kenniscentrum voor waterstof.

Het conceptverkiezingsprogramma van D66 is in september gepresenteerd. In oktober 2020 heeft het Europees Parlement het Europese doel vastgesteld op 60% minder CO2-uitstoot in 2030. Leden van D66 hebben vervolgens voorstellen gedaan om het verkiezingsprogramma aan te passen en aan te vullen. Van 21 tot en met 26 november hebben leden gestemd over deze voorstellen. Wanneer er een meerderheid van de leden voor het voorstel is, dan wordt het voorstel in het definitieve verkiezingsprogramma opgenomen. Tijdens congres 112 op 28 november wordt het verkiezingsprogramma door de leden vastgesteld.