Creatieve oplossingen nodig voor falend leerlingenvervoer speciaal onderwijs

Kinderen uit het speciaal onderwijs die door problemen met het leerlingenvervoer te laat of zelfs niet op school dreigen te komen, moeten gebruik kunnen maken van alternatief vervoer. D66 wil dat gemeenten, zolang er geen structurele oplossing is, daarvoor gaan betalen. Ook roept Kamerlid Paul van Meenen de minister op om met creatieve oplossingen te komen.

We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat kinderen gewoon weer iedere dag naar school kunnen.

Paul van Meenen

Door personeelstekorten hebben vervoerders grote problemen om leerlingen van en naar school te brengen. Duizenden leerlingen uit het speciaal onderwijs missen hierdoor lessen of zelfs hele dagen op school. Van Meenen: ‘Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het vervoer van deze kinderen en het wordt tijd dat zij hun rol echt pakken. Als het leerlingenvervoer faalt, moeten gemeenten wat D66 betreft de kosten voor alternatief vervoer betalen. We moeten alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat kinderen gewoon weer iedere dag naar school kunnen.’

Stress en zorgen

Door het hele land zijn de problemen groot. En daarmee ook de stress en zorgen voor kinderen én hun ouders. ‘Ieder uur gemist onderwijs is een uur te veel. Zeker voor deze toch al kwetsbare groep kinderen. De verhalen zijn schrijnend, veel ouders ten einde raad. Alle kinderen hebben recht op onderwijs, daarom vind ik dat ouders desnoods eigen vervoer in moeten kunnen huren’, aldus Van Meenen.

Creatieve oplossingen

D66 wil dat het kabinet ook alles doet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. De partij roept op om met creatieve oplossingen te komen. Zo kunnen de eisen voor nieuwe chauffeurs minder bureaucratisch worden en moet vol worden ingezet op het werven van nieuw personeel, ook met een landelijke campagne. Voor de lange termijn wil D66 dat het werk aantrekkelijker wordt gemaakt, bijvoorbeeld door het combineren van ritten voor onderwijs met ritten voor de zorg. Zo kunnen aantrekkelijker banen voor chauffeurs aangeboden worden.