Discriminatieverbod op seksuele gerichtheid en handicap aangenomen

Een verbod op discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en handicap worden opgenomen Artikel 1 van de Grondwet. Het Grondwetswijzigingsvoorstel van D66, PvdA en GroenLinks is dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer. Seksuele gerichtheid en handicap worden toegevoegd aan de bestaande non-discriminatiegronden. Dat zijn godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht. Dit was het sluitstuk van een lang proces en biedt extra bescherming tegen discriminatie.

De Grondwet is de belangrijkste wet die Nederland heeft. Het vormt de basis voor het leven in een vrij land waar iedereen bescherming geniet tegen discriminatie en uitsluiting. Het eerste artikel van de Grondwet regelt dat een persoon niet mag worden beoordeeld op basis van wie diegene is. Tijdens de laatste grondwetswijziging in 1983 werd seksuele gerichtheid en het hebben van een handicap nog niet expliciet genoemd. Dat gat in de Grondwet is nu gedicht.

Alexander Hammelburg (D66): “Je mag deze dag met recht historisch noemen! Het borgen van grondrechten van LHBTI’ers en mensen met een handicap was tijdens eerdere Grondwetswijzigingen nog niet goed geregeld. Gelukkig is dat nu anders en kiezen we voor het uitbreiden van de discriminatiegronden. Terechte erkenning en waarborgen voor groepen die kwetsbaar zijn voor discriminatie.”

Habtamu de Hoop (PvdA): “Vrij en veilig jezelf kunnen zijn is in Nederland helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het bijzonder mooi nieuws dat we samen, na 12 jaar, de discriminatiegronden seksuele gerichtheid en handicap hebben toegevoegd aan Artikel 1 van de Grondwet. Een bijzonder moment en belangrijk signaal. Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten. We zijn trots dat dit nu in de Grondwet staat.”

Laura Bromet (GroenLinks): “Ik ben ontzettend blij met het nieuws dat seksuele gerichtheid en handicap zijn opgenomen in Artikel 1 van de Grondwet! Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie. Zo werken we aan een samenleving waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn, ongeacht hun seksuele gerichtheid of handicap. Dit is een dag om te vieren!”

Proces

Discriminatie zal door deze Grondwetswijziging niet uit onze samenleving verdwijnen. Daar is veel meer voor nodig. Maar het versterkt wel de positie van slachtoffers van discriminatie. Het laat zien dat we hen als samenleving niet laten vallen. Het heeft tientallen jaren geduurd voor deze grondwetswijziging geregeld was. Het initiatief is gedragen door D66, PvdA en GroenLinks en is tweemaal in de Tweede- en tweemaal in de Eerste Kamer goedgekeurd.

Luister naar het verhaal van Marie, die een nare en bedreigende ervaring in een taxi meemaakte tijdens de Pride in Amsterdam.

Beeld: D66