Alleen nog maar groene en eerlijke handel

Vandaag presenteren Tweede Kamerlid Achraf Bouali (D66) en Europarlementariër Samira Rafaela (D66) een handelsvisie waarin groene en eerlijke handel voor de toekomst centraal staat. De huidige internationale handel staat onder druk door de coronacrisis, toenemend protectionisme en een groeiend wantrouwen tegenover nieuwe handelsakkoorden. Hoog tijd dus voor een nieuwe visie op internationale handel.

05.03.2021

“Handelsakkoorden zijn een van de krachtigste middelen van de EU om internationale afspraken te maken over duurzaamheid en klimaat. Het ondertekenen van het Klimaatakkoord van Parijs door de handelspartners van de EU moet daarom een noodzakelijk criterium worden.”

Achraf Bouali, Tweede Kamerlid voor D66

D66 wil klimaat en biodiversiteit vooropzetten in toekomstige handelsakkoorden. Internationale afspraken over klimaat en biodiversiteit moeten een vaste plek krijgen in nieuwe handelsafspraken die de EU maakt. De EU moet haar economische invloed gebruiken om deze doelen na te streven. Handelsakkoorden zijn een krachtig middel van de EU om haar invloed uit te oefenen. Concreet wil D66 CO2-heffing aan de grenzen van de EU en een voorkeursbehandeling voor groene goederen die bijdragen aan de energietransitie.

Daarnaast wil D66 net als bij eisen aan duurzaamheid ook de mensenrechten beschermen in handelsakkoorden. Het Europees Parlement moet meer invloed hebben op de handhaving van deze eisen. D66 wil een lijst met objectieve criteria introduceren, waarmee minimumvereisten worden vastgelegd voor toekomstige handelsovereenkomsten. Bovendien moet er in de EU werk worden gemaakt van een zorgplicht voor bedrijven. De EU moet zich meer openstellen voor gelijkwaardige relaties met nieuwe handelspartners, zoals Afrika en Latijns-Amerika. In nieuwe handelsakkoorden dient de EU afspraken te maken ter verbetering van de positie van vrouwen. D66 accepteert niet dat vrouwen disproportioneel minder profijt hebben van internationale handel.

Europarlementariër Samira Rafaela (D66):
“De EU is een waardengemeenschap. Wanneer je met de EU handel wil drijven, dien je deze waarden te respecteren. We moeten dan ook handelsovereenkomsten aangrijpen om vooruitgang te boeken op het vlak van mensenrechten, vrouwenrechten en de ‘Sustainable Development Goals. Bovendien moet het Europees Parlement een stevigere rol krijgen bij de totstandkoming van handelsverdragen. Met handelsverdragen kunnen we niet alle problemen oplossen, maar wel bijdragen aan een oplossing.”

“De EU is een waardengemeenschap. Wanneer je met de EU handel wil drijven, dien je deze waarden te respecteren.”

Samira Rafaela, Europarlementariër voor D66

Ten slotte wil D66 handelsovereenkomsten toekomstbestendig maken door internationale afspraken en regels steviger te verankeren. D66 wil de Wereldhandelsorganisatie (WTO) hervormen en een Multilateraal Hof voor Investeringsgeschillen oprichten. Dit moet meer weerstand bieden tegen protectionisme in de wereld en oneerlijke concurrentie uit China. Bovendien wil D66 meer aandacht voor de ontwikkelingen van digitale handel en voor crisisbestendige productieketens. Zo zijn we ook in de toekomst zeker van onze toevoer van essentiële goederen.