De avondklok: een moeilijke afweging

Vandaag stemde de Tweede Kamer in met het voornemen van het kabinet om een avondklok in te voeren om het coronavirus te bestrijden. Hieronder lees je over de afweging van de D66-fractie

21.01.2021

Er zijn van die dagen dat je voor hele moeilijke afwegingen staat. Zo’n dag hadden wij als fractie vandaag. Na veel wikken en wegen heeft D66 besloten het kabinetsvoornemen voor de instelling van een avondklok te steunen, maar dan wel vanaf 21.00 uur.
 
Vanaf het eerste begin hebben wij geworsteld met deze maatregel. Niet op principiële gronden of uit ontkenning van de ernst van de situatie, maar vanwege de vergaande inbreuk op de persoonlijke vrijheid en de mentale gezondheid van veel mensen. 
 
In eerste instantie heb ik mij – samen met een grote meerderheid in de Tweede Kamer – verzet tegen de maatregel. D66 wilde eerst andere maatregelen nemen vóór de eventuele invoering van een avondklok. Wij zeiden: beperk de brandhaardvluchten, test alle passagiers, zie strenger toe op het thuiswerkadvies, vaccineer sneller. Deze maatregelen worden nu uitgevoerd. Dat helpt.
 
Maar het is volgens experts niet voldoende. Het OMT komt met een serieuze onderbouwing van de noodzaak van een avondklok. De Britse variant van het coronavirus is in opmars, en heeft de situatie veranderd. Dat weegt voor ons zwaar. De nieuwste wetenschappelijke inzichten en berekeningen laten zien dat als we op dezelfde voet doorgaan we onze maximale capaciteit van 1700 IC-bedden bereiken. Dat risico willen wij niet lopen. Het voorzorgsprincipe passen wij toe waar de levens van mensen in gevaar komen. 
 
Naast het advies van wetenschappers en deskundigen weegt voor ons ook zwaar de impact van de avondklok op het sociale welzijn én de mentale gezondheid van mensen. Want wij zien ook dat jongeren het zwaar hebben. Dat werkende ouders met kinderen die thuisonderwijs volgen op hun tandvlees lopen. Dat ondernemers in financiële nood raken. Dat mensen zich eenzamer voelen. 
 
Dat de avondklok nu later in gaat, is daarom belangrijk. Ik hoorde vandaag mensen zeggen ‘een uurtje eerder of later, wat maakt dat nou uit’? En of dat uitmaakt, zou ik willen zeggen. Het maakt een groot verschil voor kinderen en jongeren om nog net wél naar de sporttraining te kunnen. Voor volwassenen om na het werken nog net wél boodschappen te kunnen doen. Voor ouders om na een volle dag thuiswerken en thuisonderwijs nog net wél dat ommetje te kunnen maken.
 
Belangrijk voor D66 is ook dat het kabinet heeft toegezegd dat tentamens voor studenten ’s avonds door kunnen gaan. En dat de avondklok zo snel als mogelijk weer wordt ingetrokken. Maar ook dat er stevig wordt ingezet op handhaving van bestaande maatregelen. En dat als eerste de scholen open kunnen als het weer iets beter gaat.
 
Wij steunen de avondklok worstelend en met een zwaar gemoed, maar in de hoop dat deze botte beuk op het virus ons snel weer meer vrijheid oplevert.
 
Hou vol allemaal!

Rob Jetten

21.01.2021

De opmars van de Britse variant van het coronavirus dwingt tot het nemen van nieuwe maatregelen. Veel van de maatregelen die het kabinet woensdag aankondigden, steunen wij dan ook. Maar het kabinet wil er nog een schepje bovenop doen: een avondklok. De vraag is of er reden genoeg is voor een avondklok. Met die vraag worstelen wij.

14.01.2021

In het Verenigd Koninkrijk is een variant van het coronavirus opgedoken dat besmettelijker lijkt te zijn. Tegelijkertijd landen er dagelijks tientallen vluchten uit het Verenigd Koninkrijk op Schiphol. Dat is een onnodig risico voor de gezondheid van Nederlanders. Daarom willen wij minder vluchten en meer testen.

14.01.2021

De afgelopen weken is er in het nieuws veel gesproken over een avondklok. Deze maatregel zou het aantal besmettingen verder naar beneden moeten brengen. D66 is tegen. Een avondklok is een enorme inperking van onze vrijheid. Bovendien is het ingewikkeld omdat er uitzonderingen nodig zijn voor mensen die ’s avonds of ’s nachts werken.