Kamermeerderheid: Onmiddellijke herstelhulp aan Oekraïense bevolking noodzakelijk

Een meerderheid van de Tweede Kamer dient een actieplan in met punten waarmee Nederland per direct Oekraïne kan helpen bij het eerste herstel. Het initiatief komt van Kamerlid Alexander Hammelburg (D66). Nederland kan per direct helpen bij het herstellen van infrastructuur, gebouwen en de landbouwsector. In sommige delen van Oekraïne proberen mensen het leven weer zo goed mogelijk op te pakken. Dit gaat erg lastig te midden van alle verwoesting. Een onmiddellijke start met herstel is daarom van groot belang.

Het plan moet de regering aanzetten tot actie. Nederland heeft specifieke kennis van bruggenbouw en kan dit delen met Oekraïne. Als gevolg van de oorlog zijn veel bruggen en spoornetwerken kapot. Dit maakt het voor mensen lastig om goed door het land te reizen. Ook zijn transporten met medicijnen, voedsel en bouwmaterialen lastig. Nederland kan daarnaast stedenbouwkundigen afvaardigen die kunnen starten met het opnieuw ontwerpen van verwoeste steden en dorpen. In het actieplan staat eveneens het voorstel om de export weer op gang te helpen, door actief te kijken hoe zonnebloemolie en de graanoogst het land uit komt. Dat is enerzijds belangrijk voor economisch herstel van het land en anderzijds draagt het bij aan de wereldwijde voedselvoorziening.

Actie

De verantwoordelijk minister heeft recent aangegeven nog te willen wachten met herstelhulp, maar dat vindt D66 te mager. Hammelburg: “Wacht niet met het tonen van solidariteit tot de oorlog voorbij is, maar ga nu aan de slag met de eerste fase van de herstelhulp. Ik wil dat we het immense leed van de Oekraïense bevolking zo snel mogelijk verlichten. Inventariseer welke kennis en expertise Nederland in huis heeft en faciliteer dat die op de juiste plaats terecht komt. In het breed gesteunde actieplan staan concrete voorstellen om aan de slag te gaan. Wat mij betreft is dat slechts het begin.”

Meerderheid

D66 dient het actieplan in samen met een Kamermeerderheid van VVD, PvdA, SP, GroenLinks en ChristenUnie. De partijen willen dat de actiepunten op kort termijn worden opgepakt door het kabinet. De punten in het plan komen onder meer voort uit gesprekken met de Oekraïense ambassadeur. Het actieplan vormt een aanvulling op het reeds aangekondigde solidariteitsfonds op EU-niveau. Met een gezamenlijk Europees fonds wordt op de langere termijn gewerkt aan de wederopbouw van Oekraïne. Deze hulp kan echter de huidige pijn van de Oekraïense bevolking niet verzachten en daarom is uitvoering van het actieplan nu hard nodig.