Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 24 juni 2014

Ambitieuze groeiagenda nodig voor tweede helft regeerperiode

Nu een aantal belangrijke hervormingen van het kabinet door het parlement zijn, moet premier Rutte met een ambitieuze groeiagenda komen voor de tweede helft van zijn kabinetstermijn. Dat schrijven D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold en D66-Kamerlid Kees Verhoeven vandaag in een opiniestuk in het Financieele Dagblad. D66 presenteert vandaag Nieuwe Groei, een notitie met een analyse van de Nederlandse economie en voorstellen om het verdienvermogen van Nederland op te voeren. Dit vooruitlopend op het debat van dinsdagavond over het WRR-rapport Naar een lerende economie. Pechtold: “Nu de economie uit het dal krabbelt, hebben we niets aan een kabinet dat achterover leunt. Een ambitieuze groeiagenda is nodig om Nederland klaar te maken voor nieuwe groei en meer banen. Het kabinet Rutte-Asscher moet daar snel mee aan de slag.”

Kabinetsbrede groeiambitie

Het belangrijkste doel is om de Nederlandse economie concurrerender en wendbaarder te maken. Daarom moeten meer mensen aan werk worden geholpen. Ook moeten mensen meer uren kunnen werken en moet het resultaat per gewerkt uur omhoog. In Nieuwe Groei pleit D66 onder meer voor een kabinetsbrede groeiambitie onder verantwoordelijkheid van de minister van Economische Zaken in toekomstige regeerakkoorden. Te beginnen met het ‘regeerakkoord’ voor het tweede deel van deze kabinetsperiode. Eerder waren ministers Wijers van Economische Zaken en Zalm van Financiën succesvol in hun kabinetsbrede aanpak om regels te schrappen. Kamerlid Verhoeven: “Groei is op dit moment versnipperd over veel ministeries. Infrastructuur, buitenlandse handel en onderwijs beïnvloeden stuk voor stuk de economie, maar vallen elk onder een ander departement. Daarom is een kabinetsbrede groeiambitie nodig. Met de minister van Economische Zaken die ministeries kan aanspreken en afrekenen op hun bijdrage aan groei.”

Fonds voor de toekomst

Nieuwe groei vraagt tevens meer investeringen in onderzoek en ontwikkeling en wetenschap op onze universiteiten. Daarom wil D66 een toekomstfonds, gevuld met de aardgasbaten. Pechtold: “Jaar op jaar investeren we minder in onderzoek, ontwikkeling en wetenschap. Met een toekomstfonds zetten we een hek om geld voor fundamenteel onderzoek en kansrijke start-ups. In Duitsland investeren ze veel meer in onderzoek en innovatie en hebben ze toch een sluitende begroting. Het kan wél.”

Zware boetes

Ook moet wat D66 betreft zwaarder opgetreden worden tegen prijsafspraken en concurrentievervalsing. Nieuwe bedrijven moeten vol de strijd aankunnen met de gevestigde orde. Daarom pleit D66 voor een uitbreiding van de Autoriteit Consument & Markt waar nodig en moeten de boetes voor kartelvorming fors omhoog. Verhoeven: “Kartels en prijsafspraken benadelen vernieuwende ondernemers. Dat is niet alleen slecht voor consumenten. Het is een gevaar voor een sterke en open economie.”

Leerrecht

Tot slot pleit D66 voor sneller inzetten op maximale kansen voor mensen. Een leerrecht vanaf 2,5 jaar helpt om achterstanden te voorkomen en geeft mensen de kans hun volledige vaardigheden te benutten. Ook moeten jongeren de ruimte krijgen om vakken op verschillende niveaus te doen, in plaats van vast te worden gezet in het hokje ‘vmbo-leerling’ of ‘havo-leerling’. Daarnaast wil D66 mensen tijdens hun hele carrière meer omscholingsmogelijkheden bieden.

Notitie

Lees de notitie Nieuwe Groei
(https://d66.nl/publicaties/nieuwe-groei)