Het is tijd voor nieuw leiderschap

Het is tijd voor
nieuw leiderschap.
-Sigrid Kaag

Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. - Beeld: Sigrid

Als Nederland door blijft kabbelen, neemt de kansenongelijkheid toe en halen we de klimaatambities niet. Het is tijd voor nieuw leiderschap. Dat is niet: achter de troepen aanlopen als er geen draagvlak is. Leiderschap is zeggen: dit is de beste manier. Tijd voor echte keuzes.

Voor het onderwijs, het klimaat en een betaalbaar huis

Er staat veel op het spel bij deze verkiezingen. Naast de coronacrisis kampen we met een kansencrisis. De ongelijkheid neemt alleen maar toe. De klimaatcrisis woekert voort. Een betaalbaar huis is onbereikbaar.

Als we door blijven kabbelen zoals we de laatste tien jaar deden, krijgen kinderen minder kansen, halen we de klimaatambities niet en zal de rechtsstaat verder verzwakken. Als progressieve partij moeten we schetsen hoe verandering wél mogelijk is, en hoe de politiek daar leiderschap aan kan geven.

Want Nederland heeft nieuw leiderschap nodig. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Waar mensen weer centraal staan. Voor een land waar iedereen kan worden wat hij of zij wil, waar we écht in onderwijs investeren. Waar we de klimaatcrisis zo daadkrachtig aanpakken, dat we er flink aan gaan verdienen. En waar we gaan bouwen, zodat iedereen een betaalbaar huis kan vinden.

Na tien jaar van politiek management dat zich nooit los kon maken van de waan van de dag is het tijd om te werken aan een nieuwe horizon. Tijd om te bouwen aan de toekomst. Tijd voor een nieuw begin. Tijd voor nieuw leiderschap.

“Als goede leider loop je niet achter de troepen aan. De politiek moet weer leiderschap tonen.”

Sigrid Kaag

Nieuwe fase van coronacrisis vraagt om nieuwe aanpak

We zullen nog lang met corona moeten leven. Tegelijkertijd snakt onze samenleving naar perspectief. Ondernemers raken in de knel, kinderen lopen leerachterstanden op en jongeren én ouderen voelen zich eenzaam. Een nieuwe fase van de crisis vraagt om een nieuwe blik. En daar is daadkracht voor nodig. De politiek moet keuzes maken.

D66 zegt: zorg voor gratis sneltesten voor mensen en vaccineer zo snel mogelijk. Wie getest of gevaccineerd is, krijgt meer vrijheid. Met een testbewijs of vaccinatiebewijs krijg je precies dezelfde rechten. Zo kan onze samenleving veilig en verantwoord van het slot voor jong én oud. En dat is goed voor iedereen in Nederland, want daarmee pakken we de schaduwcrises écht aan.

18.08.2021

Op 20 september heeft iedereen in Nederland boven de 12 de mogelijkheid gehad zich volledig te laten vaccineren. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, kunnen een negatief testbewijs laten zien als ze naar een evenement willen. Op dit moment betaalt de overheid de tests die daarvoor nodig zijn. Wat ons betreft wordt dat, net als in andere landen, afgebouwd. Van mensen die in oktober testbewijzen nodig hebben, verwachten we een eigen bijdrage. Dat is wel zo eerlijk. Mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld door medische redenen, krijgen een uitzondering.

“Wie getest of gevaccineerd is, krijgt meer vrijheid. Zo kan onze samenleving veilig en verantwoord van het slot.”

Sigrid Kaag

Dit zijn onze plannen voor Nederland