Zo komen wij op voor mensenrechten. Altijd en overal.

Mensenrechten gelden voor iedereen, overal. Die mogen nooit en nergens worden geschonden. Als dat wel gebeurt, spreken wij ons hiertegen uit. Als een land abortus vrijwel verbiedt, hele bevolkingsgroepen worden onderdrukt of journalisten hun beroep niet kunnen uitoefenen, staan wij op. Voor de rechten van iedereen, overal.

We kennen allemaal de hartverscheurende beelden van vluchtelingenkampen op Lesbos. Onmenselijke omstandigheden waar we met de EU iets aan kunnen én moeten doen. We vangen mensen op, zoals we zelf opgevangen zouden willen worden. Met goede huisvesting, voedsel en medische en psychische hulp. We bieden oorlogsvluchtelingen in ons land een veilig thuis. En we voorkomen dat mensen de levensgevaarlijke reis naar Europa in een gammel bootje maken, doordat we mensensmokkel hard aanpakken. In de Tweede Kamer is hier geen overtuigende meerderheid voor. D66 heeft daarom gekeken wat we wél voor deze vluchtelingen konden doen. Meer over deze moeilijke keuze lees je hier.

Kinderen die met hun ouders gevlucht zijn voor oorlog hebben situaties doorstaan die geen kind mag meemaken. Daarom is het belangrijk dat ze goed worden opgevangen bij aankomst in Europa. Niet alleen door goede huisvesting en voeding, maar juist ook met onderwijs. Zodat kinderen gewoon kind kunnen zijn.

Als individuen mensenrechten schenden, moeten we in Europa samen een vuist maken. Met de Magnitsky-wet, vernoemd naar de Russische advocaat die onderzoek deed naar corruptie en overleed onder verdachte omstandigheden in een Russische cel, kan aan individuen die mensenrechten schenden de toegang tot Europa worden ontzegd. We kunnen zelfs hun tegoeden bevriezen.

We veroordelen de mensenrechtenschendingen van Oeigoeren die momenteel gaande zijn in China. Schuldigen willen we straffen door sancties op te leggen via de Magnitsky-wet. Chinese officials die Oeigoeren deporteren naar heropvoedingskampen moeten op een zwarte lijst worden gezet. We ontzeggen hen de toegang tot de EU en bevriezen hun tegoeden.

We moeten weer voldoen aan de norm voor uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking. Minister Sigrid Kaag zorgde voor meer geld aan ontwikkelingshulp dan het vorige kabinet. Terecht, want dat is niet alleen een kwestie van solidariteit, ook van verlicht eigenbelang.

De hele wereld lijdt onder klimaatverandering. Ontwikkelingslanden misschien nog wel het meest: ze hebben niks gedaan om klimaatverandering te veroorzaken, maar draaien wel op voor de gevolgen. Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en dat pakken we samen aan. Wij gaan ontwikkelingslanden helpen met meer investeringen.

Polen en Hongarije slopen hun rechtsstaat. Universiteiten worden gesloten. Rechters ontslagen. De persvrijheid ingeperkt. We moeten deze landen korten op Europees geld. Want de EU is gebouwd op onze gezamenlijke waarden van vrijheid, rechtsstaat en democratie.

Over de hele wereld moeten we opkomen voor vrouwenrechten, niet alleen in Nederland. Wereldwijd willen we dat ieder meisje naar school kan. Of je nu in Uruguay of Zimbabwe woont. En Nederland heeft een voortrekkersrol in de wereld als het gaat om seksuele gezondheid en rechten. We geven miljoenen vrouwen toegang tot moderne anticonceptie.

Als voorvechter van mensenrechten is het essentieel dat we fouten uit het verleden erkennen en excuses maken voor ons slavernijverleden. We kunnen alleen geloofwaardig opkomen voor mensenrechten als we eerlijk naar onszelf durven te kijken en de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis onder ogen zien.