Update reactie Rob Jetten over situatie Lesbos

Je hebt het nieuws vast gezien. 100 vluchtelingen uit het afgebrande kamp Moria, onder wie 50 kinderen, mogen naar Nederland. Is dat nieuws waar ik tevreden mee ben? Trots op ben? Het eerlijke antwoord is nee.

Meerderheid in de Tweede Kamer

Ieder mens dat vlucht voor oorlog en geweld verdient een veilig onderkomen. Al helemaal de mensen op Lesbos, die na de brand in het kamp niet eens meer onderdak hebben. De ChristenUnie en wij wilden al langer meer doen voor vluchtelingen in kwetsbare posities. Dat lukte tot nu toe niet, vanwege de politieke realiteit: een meerderheid in de Tweede Kamer was daartegen.

Veilige plek in Nederland

Toch kunnen we nu 100 mensen, onder wie 50 kinderen, een veilige plek bieden in Nederland. En dat is wat ze verdienen. D66 wil dan ook iedere politicus, iedere organisatie, iedere doorzetter danken die de druk heeft opgevoerd. De politiek mag nooit vervallen in kille onverschilligheid.

Nederland kan dit niet alleen

Nu is het zaak dat Europa ook verantwoordelijkheid neemt. Nederland kan dit niet alleen. We moeten gezamenlijk tot goede, betere, oplossingen te komen. Dat zijn we ieder mens dat vlucht voor oorlog en geweld verplicht.

09.09.2020

Een begrijpelijke hartenkreet uit mijn partij. De beelden van de brand in het vluchtelingenkamp op Lesbos gaan door merg en been. Met de acute noodhulp die minister Sigrid Kaag vandaag meteen beschikbaar heeft gesteld, helpt Nederland nu bij deze dramatische ramp.

24.09.2020

Grote uitdagingen als migratie- en vluchtelingenstromen moeten we namelijk samen in Europa aanpakken. De Europese Commissie pleit terecht voor snelle procedures, samenwerking met niet-EU landen en gedeelde verantwoordelijkheid en solidariteit tussen lidstaten.

Toch is dit migratiepact niet perfect. We hebben nog veel vragen, bijvoorbeeld over de omstandigheden waaronder mensen in de grensprocedure worden opgevangen. We willen geen mensonterende situaties zoals op het Griekse eiland Lesbos.