Wouter Koolmees

Minister van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Wouter Koolmees – Foto: Jeroen Mooijman

Op 26 oktober 2017 werd Wouter minister in het kabinet-Rutte III. In 2019 en 2020 was hij tijdelijk vicepremier.

Koolmees is een stapelaar: via de mavo en de havo is hij opgeklommen naar een universitaire studie. In politiek Den Haag wordt hij gezien als financieel brein. Hij werkte zeven jaar op het ministerie van Financiën, onder andere als hoofd begrotingsbeleid. In 2010, zijn eerste jaar als Kamerlid, werd hij verkozen tot politiek talent van dat jaar.

De afgelopen jaren is Wouter Koolmees betrokken geweest bij het sluiten van verschillende akkoorden om de Nederlandse economie te verbeteren, waaronder het Lenteakkoord en het Herfstakkoord. Hij noemt de ‘akkoorden niet altijd even populair, maar wel nodig om onze economie en onze samenleving structureel vooruit te brengen.’ Koolmees zat samen met fractievoorzitter Alexander Pechtold namens D66 aan tafel bij de onderhandelingen tussen VVD, CDA, D66 en CU.

Nu het economisch herstel doorzet, wil Koolmees doorpakken. Al zijn hele carrière zet hij zich in om muren te slechten waar mensen met minder kansen tegenaan lopen.

Algemeen sociaaleconomisch beleid en begrotingsbeleid, Inkomensbeleid, Arbeidsmarktbeleid, Ontslagregelingen, Arbeidsverhoudingen, Werknemersverzekeringen, Pensioenstelsel, AOW, Participatie ouderen, Arbeidsmigratie, Integratie en inburgering, UWV

Wouter als minister

Wat heeft Wouter Koolmees bereikt als minister in het kabinet? Hiernaast vind je een aantal hoogtepunten.

Naast zijn ministerschap is Wouter voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie.