Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Wouter Koolmees (1977) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66. In 2010 werd hij uitgeroepen tot meest veelbelovend politiek talent.

Al vijf jaar maak ik deel uit van de Tweede Kamerfractie van D66 als financieel woordvoerder. Toen ik daarvoor mijn baan op het ministerie van Financiën opzegde, was dat onder één voorwaarde: dat we werk zouden maken van échte hervormingen. Hervormen is altijd en overal nodig. Mijn eerste e-mailadres kreeg ik in 1996. Inmiddels praten we over 3d-printers. We weten dus niet precies hoe, maar wel dát de wereld verandert.

De afgelopen jaren ben ik betrokken geweest bij het sluiten van verschillende akkoorden om de Nederlandse economie te verbeteren. Voor zorg en pensioenen, voor wonen en voor werken. Niet altijd even populair, maar wel nodig om onze economie en onze samenleving structureel vooruit te brengen. Daarnaast was er de afgelopen jaren veel turbulentie bij de banken en in Europa. Lees hier bijvoorbeeld mijn spreekteksten over ABN AMRO en de naheffing van de Europese Unie.

Als we iets hebben geleerd van de financiële crisis is dat we het dak moeten repareren als de zon schijnt. Door de crisis moesten we een haakse bocht maken om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Het achterstallige onderhoud is grotendeels weggewerkt. Maar nog 600.000 mensen zitten zonder baan. Het terugdringen van de hoge werkloosheid – onder jongeren én ouderen – is een belangrijke opdracht voor de politiek. Nu het economisch herstel langzaam doorzet mogen we niet achterover leunen, maar moeten we doorpakken. Zodat meer mensen aan het werk kunnen en we bij een volgende crisis minder kwetsbaar zijn. Daar zet ik mij voor in!

Lees hier een uitgebreid interview met Wouter Koolmees over zijn ervaringen als Tweede Kamerlid. 

Portefeuilles

Financiën (rijksbegroting); Rijksuitgaven Eurogroep/ecofin; Financiële Markten; Staatsdeelnemingen

Meer van Wouter Koolmees
Ik kijk positief en vol optimisme naar de toekomst. Ik geloof in een maatschappij waarin mensen kansen krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen. In een maatschappij waar de overheid ruimte laat voor eigen initiatief, maar ook opkomt voor de zwakkeren in de samenleving. Daar ligt nu de grote uitdaging.
- Wouter Koolmees