Waarom een nieuwe wet inburgering?

In de oude inburgeringswet uit het kabinet Rutte I en II was het voor nieuwkomers lastig om vanaf dag 1 mee te doen. In nieuwe wet inburgering krijgen zij veel meer kansen. Zo kunnen zij vrij zijn en laat de overheid hen niet meer vallen.

Als driekwart van de vluchtelingen in de bijstand belandt moet het écht anders. Daarom heeft minister Wouter Koolmees het roer omgegooid. Iedere nieuwkomer moet mee kunnen doen. Daarom krijgen nieuwkomers vanaf nu taalles vanaf dag één en direct toegang tot werk.

“Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer de wet met zo’n grote meerderheid heeft aangenomen. Dat er breed draagvlak is, laat zien dat we allemaal vinden dat het belangrijk is om nieuwkomers een goede start in Nederland te geven zodat ze zo snel mogelijk mee kunnen doen.”

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Al jaren vraagt D66 aan het kabinet: ‘Bied nieuwkomers taalles aan vanaf dag 1’. In de overtuiging dat je pas echt vrij bent als je mee kunt doen. Voorwaarde om echt mee te kunnen doen is dat iedereen elkaar kan verstaan, daarom is het leren van de taal essentieel. Met deze nieuwe wet krijgen nieuwkomers de kans de taal echt te leren.

Maar een taal leer je niet alleen in een klaslokaal, maar in de praktijk. Daarom is er taalles in combinatie met (vrijwilligers)werk of stages. Zo kun je gemakkelijker de taal leren en nieuwe mensen leren kennen.

Jonge nieuwkomers kunnen ook een andere route volgen. Zij krijgen intensieve taallessen en volgen ook andere vakken als rekenen, Engels, leervaardigheden en studieloopbaanbegeleiding. Zo zorgen we voor veel meer kansen bij de start. Na anderhalf jaar inburgering kunnen zij deelnemen aan het vervolgonderwijs.

Voor wie deze leertrajecten nog te ingewikkeld zijn is er een alternatieve route. Zij besteden veel meer tijd aan het leren van de taal, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

Naast de taaltrajecten gaan alle inburgeraars actiever kennismaken met de arbeidsmarkt. Ook komen ze meer en vaker in de praktijk in aanraking met Nederlandse kernwaarden zoals gelijkheid en vrijheid van meningsuiting. Zo helpen we iedereen om echt mee te doen in onze samenleving.

In het oude stelsel was weinig stimulans voor mensen om de taal echt eigen te maken. Dat is zonde voor de kansen van mensen. Juist om mensen echt mee te laten doen en kans te geven op een goede baan moet de overheid nieuwkomers uitdagen de taal te leren.

Ook was het heel eenvoudig om te frauderen met budgetten voor inburgeringen. Iedere nieuwkomer kreeg een lening om zelf een bureau te zoeken waar je taalles kon nemen. Dat leidde tot fraude en was voor veel nieuwkomers een ingewikkeld systeem.