Rutger Schonis

Tweede Kamerlid

Rutger Schonis – Eigen beeld

Rutger Schonis (1976) is sinds 2018 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Middelburg.

“Op mijn eerste dag in de Tweede Kamerfractie maakt het internationale panel voor het klimaat van de Verenigde Naties bekend dat we door het treffen van maatregelen de opwarming van de aarde nog binnen de perken kunnen houden. Dat maakt ons allemaal lid van een bijzondere generatie: wij zijn de laatsten die nog maatregelen kunnen treffen om de aarde zoals wij die kennen, door te geven aan de generaties die na ons komen.

Ik vind het belangrijk dat de generaties na ons veilig en gezond in Nederland kunnen wonen en werken. Een klimaatakkoord is daarom keihard nodig. Iedereen moet weten waar hij of zij aan toe is. En: de lusten en lasten ervan moeten we zo eerlijk mogelijk verdelen. Daar wil ik als lid van de Tweede Kamer graag mijn steentje aan bijdragen!”

Wegen & Mobiliteit; Spoor; Openbaar Vervoer; Scheepvaart; Krimp; Toerisme