Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 9 februari 2017

Make Europe Great Again

Lees het opiniestuk van fractievoorzitter Alexander Pechtold en woordvoerder Europa Kees Verhoeven over Europese samenwerking dat vandaag in het Algemeen Dagblad staat.

Op de Europese top afgelopen weekend in Malta besloten de Europese leiders plechtig te gaan vastleggen dat ze door willen met de Europese Unie. Symbolisch van belang, maar om de onvoorspelbare president Trump van de VS daadwerkelijk van repliek te dienen, is meer nodig dan symboliek. Alleen ‘stronger together’, kunnen we Europa echt ‘great again’ maken.

We leven in tijden van veranderende geopolitieke verhoudingen. Niet alleen in Washington, ook in Moskou en Ankara worden machthebbers gedreven door een nieuw zelfbewustzijn. Europa kan niet achterblijven. Waar sommigen dat zelfbewustzijn zoeken in nationalisme, populisme en nepoplossingen, zien wij kansen voor een daadkrachtige en democratische Europese Unie.

Nederland kan hierin voorop lopen. In de rol die ons ligt en die ons past, en die we al decennia spelen: als overtuigd, maar kritisch lid van de Europese Unie. We laten ons niet afbluffen of intimideren door Trumps populistische machtsvertoon. Waar veel politici een vies gezicht trekken als ze de term ‘meer bevoegdheden voor Europa’ horen, weten wij één ding zeker: als de panelen wereldwijd schuiven, kunnen wij het als klein land niet alleen.

Als Trump roept dat hij de NAVO gedateerd vindt, is Europese krachtenbundeling geboden. De EU-landen geven ongeveer net zoveel uit aan Defensie als China en drie keer zoveel als Rusland, maar zijn een stuk minder effectief. Waarom niet wat soevereiniteit delen als het Nederlands veiligheidsbelang door een Europese krijgsmacht beter gediend wordt?

Als Trump mensen op basis van afkomst de toegang tot de Verenigde Staten ontzegt – zogenaamd om terroristen tegen te houden – zetten wij in Europa in op realistische antiterreurbestrijding. Terroristen kennen geen grenzen, laten zich niet tegenhouden door muren of inreisverboden. Effectiever is het om te zorgen voor verplichte gegevensuitwisseling van de inlichtingendiensten als opstapje naar één Europese inlichtingen- en veiligheidsdienst.

Als Trump vluchtelingen weert, moet Europa eensgezind laten zien wél te staan voor een menswaardige behandeling van vluchtelingen. Scherpe screening aan de buitengrenzen van Europa, goede opvang van en een eerlijke verdeling over alle lidstaten. En met een gezamenlijke Europese grensbewaking aan de buitengrenzen, zorgen we dat het vrije verkeer van personen binnen Europa kan blijven bestaan.

Als Trump muren bouwt en importtarieven optrekt, moet Europa juist inzetten op een internationale vrije markt. Waar Trump de banden verbreekt met landen als Mexico en Japan moet Europa in dat gat springen. Als Trump de wereld de rug toekeert, pakken wij de kansen die dat geeft. Een handelspact tussen Europa en Canada is dan zo’n gek idee nog niet, toch? Dan slaan we gezamenlijk de aanval van Trump af. Als Europa meer handel gaat drijven, pikt Nederland als handelsland vaak als eerste een graantje mee.

Als Trump een stap terugzet met oliepijpleidingen in een oude economie zet Europa in op innovatie in een nieuwe economie. Stop met het spenderen van de helft van de Europese begroting aan landbouwsubsidies en de economie van gisteren, investeer in kennis en innovatie, de duurzame economie van morgen.

Als Trump oproept tot meer ‘Brexits’, zullen wij met 27 landen laten zien waartoe we samen in staat zijn: een sterker Europa met meer draagvlak onder de mensen. Geen Europa van achterkamertjes, maar een Europa van mensen. Sober en transparant.

Wie met nieuw zelfbewustzijn de toekomst en de buitenwereld tegemoet wil treden, moet ook eerlijk in de spiegel durven kijken. Er zijn in de Europese organisatie nog teveel zaken die mensen terecht ergeren. Als we de vergoedingen voor Europarlementariërs niet beperken, vervoersdiensten niet versoberen en dat maandelijkse verhuiscircus naar Straatsburg niet afschaffen, blijft Europa zelf het brandhout aandragen voor de eigen brandstapel. We kunnen ook een grote stap zetten met een kleinere Europese Commissie. Geef niet elke lidstaat automatisch een eigen Eurocommissaris, waar vervolgens een bijpassende portefeuille voor gevonden moet worden. De Europese Commissie is geen werkverschaffingsproject, maar is idealiter een kleine en wendbare stuurman die zich richt op prioriteiten met echte Europese meerwaarde.

Deze week debatteert de Tweede Kamer met het kabinet over de Staat van de Unie. Tussen zijn verkiezing en zijn inauguratie leefde in het kabinet nog de hoop dat het wel mee zou vallen met Trump. ‘Laten we hem beoordelen op zijn daden’, zei premier Rutte. Minister Koenders sprak over ‘verkiezingsretoriek’. Een hele serie kille presidentiële decreten later weten ook zij beter. Een nieuw kabinet en daarmee een nieuwe Europese koers voor Nederland zullen door campagne en formatie nog maanden op zich laten wachten. Die tijd hebben we niet. De agressieve politiek van Trump vraagt om een krachtig Europees antwoord. Om leiders die durven vertellen dat Europa niet alleen een ideaal is, maar een absolute noodzaak. Om leiders die niet alleen plechtig beloven door te willen met de Europese Unie, maar ook echt werk maken van een Europa dat werkt.