Blijf op de hoogte

We houden je graag als eerste op de hoogte van onze inzet voor de toekomst van Nederland. Schrijf je snel in en ontvang onze updates!

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 20 augustus 2016

Maak vaste baan bereikbaar voor alle werknemers

De afgelopen 10 jaar nam het aantal vaste banen in Nederland af met 500.000 en kwamen er 1,2 miljoen tijdelijke banen en uitzendbanen bij. Ook is het aantal werklozen nog steeds bijna twee keer zo hoog als aan het begin van de kredietcrisis. D66-leider Alexander Pechtold wil dat het volgende kabinet deze jarenlange ontwikkeling keert: “De tweedeling op de arbeidsmarkt wordt steeds scherper. Vooral 45-minners en lager opgeleiden krijgen geen vast contract meer. Nederland moet geen land worden waarin je alleen een vaste baan kunt krijgen als je een universitair diploma hebt. Een vaste baan moet voor iedere werknemer die dit wil bereikbaar zijn.” Dit voorstel maakt deel uit van het concept-verkiezingsprogramma van D66 dat aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd.

Museum

Het kabinet heeft met steun van D66 geprobeerd de tweedeling op de arbeidsmarkt aan te pakken met de Wet Werk en Zekerheid. Nu de wet een jaar in werking is blijkt dat het aandeel flexbanen onverminderd stijgt: het afgelopen jaar was 83% van het aantal nieuwe banen een uitzendbaan of een tijdelijke baan. En het aandeel vaste contracten blijft doordalen. Pechtold: “D66 wil dat alle werknemers in Nederland zicht hebben op een vaste baan. Nergens in de Westerse wereld is het verschil in regels tussen vaste en tijdelijke contracten zo groot als in Nederland. En nergens stromen zo weinig mensen met een tijdelijke contract door naar een vaste baan. Een tijdelijke baan of een uitzendbaan was vaak een tussenstation maar is nu steeds vaker de eindhalte. Als we dat niet veranderen is de vaste baan straks alleen nog in het museum te bewonderen.”

Uitstellen kan niet langer

Steeds meer vast werk wordt tegenwoordig gedaan door wisselende flexwerkers of via constructies als payrolling. Werknemers hebben hierdoor een onzeker bestaan. Door de regels voor vaste en flexcontracten meer gelijk te maken en risico’s voor werkgevers te verminderen verdwijnt de prikkel om mensen in allerlei tijdelijke banen of constructies te houden. Werkgevers zullen dan weer meer vaste banen aanbieden. Pechtold: “Ik hoop dat zowel vakbeweging als werkgevers zien dat het zo niet verder kan. Iedereen zal compromissen moeten sluiten om de tweedeling op de arbeidsmarkt een halt toe te roepen. Werkgevers zullen moeten afkicken van het veelvuldig inzetten van goedkope flexwerkers voor werk dat helemaal niet tijdelijk is. Dat accepteren we niet langer. Tegelijkertijd moeten we het voor werkgevers minder risicovol maken om mensen in vaste dienst te nemen. Polder en politiek schuiven dit banenprobleem al meer dan tien jaar voor zich uit. Uitstellen kan niet langer.” D66 wil het aantrekkelijker maken om mensen in vaste dienst te nemen door aanpassing van de ontslagregels zodat werkgevers weten dat ze afscheid kunnen nemen als iemand slecht presteert of er echt geen werk meer is. Maar ook door werkgevers te ontlasten als ze een langdurig zieke werknemer hebben en door werkgevers lastenverlichting te geven voor het aannemen en inhuren van werknemers.

De plannen van D66 betreffen werknemers met een flexcontract, niet ZZP’ers die bewust kiezen voor zelfstandig ondernemerschap. Werknemers met een flexcontract zijn namelijk minder tevreden over hun werk, ervaren veel onzekerheid en willen in grote meerderheid graag een vaste baan. ZZP’ers kiezen meestal juist bewust voor ondernemerschap, zijn vaker tevreden met hun werk en 85% wil graag ZZP’er blijven.

Download hier de notitie Vaste baan bereikbaar.

 


Foto: Nationale Beeldbank / Bomboto